RSS
wtorek, 10 listopada 2009
Koniec kursów- początek studiów Gender

Zakończyliśmy drugą i ostatnią edycję kursów z zakresu Gender Mainstreaming. W trakcie dwóch edycji certyfikat otrzymało ponad 100 osób. Ze szkolenia skorzystali głównie właściciele firm oraz osoby odpowiedzialne za politykę zatrudnienia w firmach.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i mamy nadzieję, że zdobyta wiedza przełoży się na wdrażanie polityki równości płci w ich firmach.

Osoby zainteresowane tematyką Gender zapraszamy na studia podyplomowe z tego zakresu organizowane na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie,  WSP TWP w Warszawie.

Opinie o kursie można obejrzeć TUTAJ.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z ostatniej serii kursów.


14:02, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 06 października 2009
Ruszył nabór na bezpłatne kursy

Wszystkich chętnych zapraszamy na bezpłatne kursy „Matematyka w naukach społecznych”, „Zostań także inżynierem”, „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna” organizowane na Wydziale Nauk Społeczno- Pedagogicznych w Katowicach oraz bezpłatny kurs „Matematyka w naukach społecznych” organizowany na Wydziale Nauk Humanistyczno- Społecznych w Olsztynie. Informacje na temat kursów w Katowicach można znaleźć TUTAJ a na temat kursu w Olsztynie TUTAJ .

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych :)


14:51, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »
środa, 30 września 2009
Szkolenie dla kadry Uczelni

Udane szkolenie i integracja kadry Uczelni

Kadra naszej Uczelni wzięła udział w szkoleniu z zakresu technologii informatycznych, które odbyło się w dniach 23-24 września 2009r.

Szkolenie pomogło kadrze nie tylko poznać zagadnienia związane z wykorzystaniem technologii informatycznych w dydaktyce ale również zintegrować środowisko naszej Uczelni.

Pierwszy dzień szkolenia obejmował informacje z zakresu wdrażania systemów informatycznych na uczelniach; w dniu drugim skupiono się na wdrażaniu systemu nauczania na odległość z wykorzystaniem e-learningu na naszej Uczelni.

Głównym wnioskiem ze szkolenia jest ustalenie, że koncepcja  wdrożenia nauczania z wykorzystaniem e-learningu powinna być  wypracowana  i realizowana z zaangażowaniem wszystkich: władz Uczelni, poszczególnych działów (Dział Nauczania, Kwestura), Pełnomocników, Wydziałów, zespołu informatyków i przedstawicieli projektu.

Poniżej można obejrzeć kilka zdjęć ze spotkania.

 

 

 


17:16, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »
piątek, 28 sierpnia 2009
Wyrównanie szans kobiet w miejscu pracy- kurs Gender Mainstreming

Już po raz drugi zapraszamy Państwa na bezpłatny kurs Gender Mainstreaming. Kurs rozpoczyna się w październiku 2009r., a jego celem jest przekazanie kolejnej grupie uczestników uczestnikom wiedzy o tym jak dbać o równy status płci w firmach. Zajęcia są realizowane w oparciu o nasz Projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie jest przeznaczone głównie dla osób prowadzących własne firmy oraz osób z otoczenia pracodawców, głównie pracowników działów kadr, HR ect.

Absolwent/absolwentka kursu zostanż wyposażeni w wiedzę z obszaru równości płci w ujęciu organizacyjnym i biznesowym, pozwalającą na prowadzenie w swojej firmie polityki równych szans. Z planem zajęć można zapoznać się tutaj.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną trenerkę- Ewę Rutkowską z fundacji Feminoteka. Kurs obejmie 20 godzin zajęć realizowanych w przez dwa dni. Z zajęć będzie mogło skorzystać 60 osób podzielonych na 4 piętnastoosobowe grupy. Kurs obejmie 20 godzin zajęć realizowanych w przez 2 dni. Z zajęć będzie mogło skorzystać 60 osób podzielonych na 4 piętnastoosobowe grupy. Każdy uczestnik /uczestniczka może wybrać jeden z czterech terminów zjazdów, wedle swoich możliwości czasowych Terminy zjazdów są dostępne tutaj .

Rekrutacja na kurs trwa do końca września 2009r. Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach, powinny wypełnić kwestionariusz i załączyć do niegokserokopię dowodu osobistego oraz zaświadczenie potwierdzające, że osoba biorąca udział w kursie jest pracodawcą, przedsiębiorcą lub ma wpływ na politykę zatrudnienia w firmie. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie dokumenty wystarczy nam przesłać faksem na numer 022 822 10 58 lub mailem na adres przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu.

Więcej informacji na temat kursu w biurze Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”- udziela Katarzyna Grewińska tel. 022 822 10 58.


12:23, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »
środa, 05 sierpnia 2009
Poszukujemy specjalisty(ki) ds. rozliczeń finansowych

W zawiązku z realizacją przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy osoby na stanowisko Specjalista(ka) ds. rozliczeń finansowych. Więcej informacji można znaleźć TUTAJ


15:50, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »
Zamknęliśmy nabór na 9 z 10 kierunków studiów podyplomowych

W ciągu niespełna dwóch miesięcy udało nam się zamknąć nabór na 9 z 10 zakresów studiów rozpoczynających się w październiku 2009r. Średnia ilość kandydatów na każdy zakres studiów wyniosła dwie osoby na jedno miejsce. Prawdziwy rekord został pobity w przypadku kierunku "E-nauczyciel- reinżynieria kompetencji", na który w ciągu zaledwie jednego dnia zapisało się blisko 100 osób. Rekrutacja zamknęła się wynikiem 122 chętnych wpisanych do internetowego systemu rekrutacji.

Do sukcesu sprawnej rekrutacji przyczyniła się praca całego zespołu Projektu "Przedsiębiorcza Uczelnia" oraz wysiłek pracowników Wydziałów odpowiedzialnych za rekrutację.

Obecnie trwa już tylko rekrutacja na kierunek "Opieka nad małym dzieckiem w rodzinie" w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie.

Ze wzgledu na duże zainteresowanie studiami podyplomowymi Uczelnia planuje otworzyć komercyjne odpowiedniki studiów bezpłatnych. Na chwile obecną decyzję w tej sprawie wydał Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, który zaoferuje płatne studia podyplomowe z zakresu:

 • Samorząd terytorialny;
 • Nowe zarządzanie publiczne i public governance;
 • Gender studies;
 • Metody i techniki aktywnej polityki integracyjnej;
 • Społecznie odpowiedzialny biznes;
 • Zarządzanie projektem społecznym;
 • Doradztwo zawodowe;
 • Doradztwo personalne;
 • Szkolny doradca zawodowy;
 • Komunikacja w biznesie;
 • Gospodarka społeczna;
 • E-nauczyciel- reinżynieria kompetencji;

Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom Uczelni, bez których ten sukces nie byłby możliwy.


15:28, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 02 lipca 2009
„Rynek pracy otwarty dla wszystkich”- podsumowanie konferencji

W piątek 26.06.2009r. zorganizowaliśmy seminarium naukowe pt. „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. Seminarium było organizowane w oparciu o nasz Projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na konferencji pojawiło się blisko 50 gości, którym prelegenci zaprezentowali 9 referatów.

Wśród prelegentów znaleźli się:

-Ewa Rutkowska mówiąca o problemie polityki równouprawnienia płci- Gender Mainstreaming;

-Pavlina Suchankova, która omówiła problem sytuacji osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy;

- Sylwia Maksim- Wójcicka opowiedziała o szansach i możliwości tworzonych przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) w latach 2007-2013;

- Marta Lewandowska przeprowadziła wykład z zakresu ekonomi społecznej;

- Prof. dr hab. Michał Pindera podczas wystąpienia poruszył problem kształcenia ustawicznego w kontekście ciągłego dostosowywania umiejętności pracowników do potrzeb rynku pracy;

- Prof. dr hab. Jerzy Muszyński w swoim wystąpieniu omówił zagrożenia związane z rozwojem cywilizacji informatycznej;

- Prof. dr hab. Józef Bednarek i mgr Anna Andrzejewska opowiedzieli o zagrożeniach edukacji ustawicznej i pracy zawodowej w kontekście zagrożeń w cyberprzestrzeni;

- Anna Witkowska- Tomaszewska przedstawiła referat na temat problemów związanych z kształceniem nauczycieli w Polsce;

- dr Józef Piskorz omówił zagadnienie znaczenia nowych technologii w procesie edukacji.

Pięciogodzinna konferencja zakończyła się niewątpliwym sukcesem, co przyznali zarówno słuchacze jak i prelegenci.

Bardzo dziękujemy wszystkim obecnym za udział.

Zdjęcia z konferencji i wykład prof. dr. hab. Józefa Bednarka można obejrzeć poniżej.

Goście i prelegenci seminariumProf. dr hab. Józef Bednarek i mgr Anna Andrzejewska

Spotkanie z prasąSeminariumDziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie, prof. dr hab. Michał PinderaRektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie prof. dr hab. Julian Auleytner

 

 


13:26, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 16 czerwca 2009
Seminarium naukowe i konferencja prasowa

W ramach Projektu- 26.06.2009r. organizujemy seminarium naukowe oraz krótką konferencję prasową.

Spotkanie odbędzie się w Wydziale Nauk Społecznych WSP TWP w Warszawie przy ul. Urbanistów 3.

Seminarium rozpocznie się o 10:00 natomiast spotkanie z dziennikarzami o 11:00.

Podczas swoich wystąpień mówcy dokonają:

 • Analizy aktualnych problemów obserwowanych na rynku pracy, m.in. w zakresie polityki aktywizacji osób niepełnosprawnych.
 • Przedstawienia praktyk wdrażania zasady równości płci na rynku pracy w Polsce i w Europie.
 • Prezentacji strategii i wyzwań społeczno-ekonomicznych stojących przed projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 • Przybliżenia tematyki ekonomii społecznej, jako obszaru tworzenia nowych miejsc pracy.
 • Przedstawienia znaczenia kształcenia ustawicznego studentów i dorosłych, w kontekście obecnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach spotkania z dziennikarzami zostaną dodatkowo zaprezentowane projekty realizowane przez Uczelnię w ramach środków z Unii Europejskiej.

Zapraszmy wszystkich zainteresowanych.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ


16:59, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 04 czerwca 2009
Wyposażenie dla osób niepełnosprawnych

W ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” organizujemy stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.

W tym tygodniu otrzymaliśmy 70 zestawów, biurek i krzeseł dostosowanych do potrzeb tych osób. 

Wszystkie meble zostały dostarczone do Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie, skąd rozesłaliśmy je do poszczególnych wydziałów Uczelni.  Stanowiło to dla nas nie lada wyzwanie logistyczne, w które został zaangażowany cały zespół projektu oraz pracownicy Uczelni.

Rozesłanie przesyłek do wydziałów zajął nam cały dzień- poniżej przedstawiamy zdjęcia.

 

 


10:41, przedsiebiorczauczelnia
Link Komentarze (1) »
wtorek, 02 czerwca 2009
Bezpłatne studia podyplomowe

Od 1 czerwca uruchomiliśmy nabór na kolejne studia bezpłatne podyplomowe.

Studia otwieramy w Szczecinie, Warszawie, Wałbrzychu, Olsztynie, Człuchowie i Lublinie.

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

-Socjoterapia (studia trzysemestralne)

-Organizacja i zarządzanie w oświacie (studia trzysemestralne)

-Marketing polityczny i integracja społeczna (studia trzysemestralne)

-EFS a edukacja (studia dwusemestralne)

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

-E-nauczyciel- reinżynieria kompetencji (studia trzysemestralne)

-Komunikacja w biznesie (studia dwusemestralne)

Wydział Zamiejscowy w Wałbrzychu

- Patologie społeczne i profilaktyka społeczna (studia trzysemestralne)

Wydział Nauk Społeczno- Humanistycznych w Olsztynie

- Komunikacja w biznesie (studia dwusemestralne)

Wydział Zamiejscowy w Człuchowie

- Komunikacja w biznesie (studia dwusemestralne)

Wydział Zamiejscowy w Lublinie

- Opieka nad małym dzieckiem w rodzinie (studia trzysemestralne)

Studia są skierowane do wszystkich chętnych osób, które ukończyły studia wyższe czyli licencjackie lub magisterskie.

Z oferty szczególnie mogą skorzystać osoby nieaktywne zawodowo, mieszkańcy wsi i niewielkich miejscowości oraz osoby niepełnosprawne, dla których dostęp do bezpłatnej edukacji jest utrudniony.

Nabór na studia trwa od 1 czerwca 2009r. Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2009r.

W przypadku, gdy na daną specjalność zgłosi się więcej kandydatów, niż przewiduje limit przyjęć, zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

Po pozytywnym zakończeniu cyklu zajęć każdy z uczestników, otrzyma dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w studiach, powinny dokonać rejestracji poprzez Internetowy System Rekrutacji Uczelni a następnie wydrukować kwestionariusz i złożyć go wraz z odpisem lub oryginałem dyplomu ukończenia studiów, kserokopią dowodu osobistego (lub w przypadku braku dowodu- odpisu aktu urodzenia) i dwoma fotografiami w dziekanacie Wydziału.

Dodatkowo kandydaci powinni dołączyć do dokumentów zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub w przypadku osób uczących się- zaświadczenie z jednostki kształcenia. W przypadku osób nieaktywnych zawodowo- formularz dostępny.

Oczywiście studia są realizowane w oparciu o Projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”, współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


16:48, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 6