RSS
poniedziałek, 30 sierpnia 2010
Dzień Pracy i Edukacji

W czwartek 09.09.2010r. w Wydziale Nauk Społecznych WSP TWP w Warszawie organizujemy imprezę o nazwie „Dzień Pracy i Edukacji”.

W trakcie imprezy przybyli goście będą mogli wysłuchać wykładów i wziąć udział w warsztatach na temat obowiązków pracodawcy względem pracowników, wolontariatu europejskiego, profesjonalnego przygotowania CV i listu motywacyjnego, roli szkoleń w rozwoju kariery, przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, pracy w organizacjach pozarządowych czy programów praktyk zagranicznych.


Odwiedzający będą mogli skorzystać z usług doradcy zawodowego, uzyskać poradę od pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz zapoznać się z ofertami pracy udostępnionymi przez firmy Gi Group, HRK i Manpower.  Goście będą również mogli zapoznać się z ofertami wolontariatu i pracy w organizacjach pozarządowych m.in.: Fundacji TUS, Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich, Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Wysypy Leonarda- Akademia Dzieci Cieka

wych Świata oraz wielu innych.

Więcej informacji TUTAJ

Patronat nad wydarzeniem objęli Powiatowy Urząd Pracy w Warszawie i Urząd Dzielnicy Ochota.


 

środa, 14 lipca 2010
Studia bez barier

W czerwcu i lipcu ruszają modernizacje w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie oraz Wydziale Nauk Społeczno- Pedagogicznych w Katowicach WSP TWP w Warszawie. Zmiany mają na celu przystosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych szczególnie poprzez budowę wind, podjazdów, przystosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Proces dostosowania infrastruktury dla osób niepełnosprawnych na Wydziałach w Warszawie, Katowicach, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Wałbrzychu i Człuchowie rozpoczął się już w roku 2009, zakupiono odpowiednie ławki i krzesła, pomoce i narzędzia dydaktyczne wraz z oprogramowaniem, które wspomagają studenta w edukacji.

-Niepełnosprawność nie może oznaczać braku dostępu do wiedzy – mówi Andrzej Gajek dyrektor Wydziału Zamiejscowego w Człuchowie- Niepełnosprawni studenci mogą liczyć na daleko idące wsparcie między innymi bezpłatnie udostępniane narzędzia i pomoce naukowe, stypendia specjalne. Metody i formy studiowania dobierane są w zależności od indywidualnych potrzeb konkretnego studenta. Działania nasze są o tyle istotne, że w tej części regionu Polski brakuje Uczelni  zapewniających takie warunki  przez co stajemy się ośrodkiem dającym szansę podjęcia studiów przez osoby z niepełnosprawnością ruchową, słuchową czy niedowidzenia. 

Przystosowanie infrastruktury wydziałów Uczelni, udostępnienie specjalistycznych pomocy dydaktycznych i przystosowanie sal stanowi jeden z wielu elementów, dzięki którym WSP TWP wychodzi na przeciw potrzebom osób niepełnosprawnych. Poza dostosowaniem infrastruktury Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie dostosowuje również formy kształcenia pod kątem osób niepełnosprawnych mających utrudniony dostęp do tradycyjnej edukacji. Od kilku lat Uczelnia oferuje Kształcenie na Odległość dzięki, któremu  studenci mający problemy z regularnym uczęszczaniem na zajęcia mogą uczyć się w domu.

Przystosowanie wydziałów dla potrzeb osób niepełnosprawnych jest realizowane w oparciu o Projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


środa, 30 czerwca 2010
Polityka społeczna- dyskusja w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie

We wtorek 22.06.2010r. na Wydziale Nauk Społecznych WSP TWP w Warszawie odbyła się dyskusja pt. „Debata wokół aktualnych problemów społecznych – nowe publikacje WSP TWP z zakresu polityki społecznej”. Goście w trakcie spotkania mieli okazję zapoznać się z nową publikacją Akademickiego Biur Karier oraz porozmawiać o ważnych kwestiach Społecznych. Spotkanie poprowadził redaktor Krzysztof Ziemiec.

Zdjęcia z wydażenia są dostępne TUTAJ


15:18, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 24 czerwca 2010
Polityka społeczna- dyskusja w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie

We wtorek 22.06.2010r. na Wydziale Nauk Społecznych WSP TWP w Warszawie odbyła się dyskusja pt. „Debata wokół aktualnych problemów społecznych – nowe publikacje WSP TWP z zakresu polityki społecznej”. Goście w trakcie spotkania mieli okazję zapoznać się z nową publikacją Akademickiego Biur Karier oraz porozmawiać o ważnych kwestiach Społecznych. Spotkanie poprowadził redaktor Krzysztof Ziemiec.

Artykuł o spotkaniu można znaleźć TUTAJ

Galerię zdjęć można obejrzeć TUTAJ


piątek, 11 czerwca 2010
„Rynek pracy otwarty dla wszystkich”- bezpłatna publikacja

We wtorek 22 czerwca 2010r. w WSP TWP w Warszawie odbędzie się prezentacja publikacji pt. „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. Spotkanie ma na celu przybliżenie problemów społecznych  omówionych w książce. Imprezę poprowadzi dziennikarz TVP Krzysztof Ziemiec.

W 2009r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie odbyła się konferencja naukowa, której celem było omówienie kwestii problemów społecznych obecnych na rynku pracy. Konferencja stała się inspiracją do wydania w czerwcu 2010r. książki pt.  „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”.

Publikacja przypomina problematykę omawianą podczas ubiegłorocznego spotkania.              Wśród poruszanych w książce tematów znalazły się kwestie związane z problemem bezrobocia, równouprawnieniem płci, sytuacją osób niepełnosprawnych na rynku pracy, wykorzystaniem środków z UE. Ponadto książka zawiera zagadnienia związane z podjęciem aktywności zawodowej, tj. tworzenie dokumentów aplikacyjnych, opracowanie biznesplanu, procedura zakładania działalności gospodarczej, stowarzyszenia czy fundacji oraz zapoznaje czytelnika z kodeksem pracy.

- Konferencja z przed roku miała na celu omówienie na forum publicznym najważniejszych zagadnień związanych z zjawiskami ostatnich lat na rynku pracy- mówi Magdalena Zawal z Akademickiego Biura Karier, będącego organizatorem konferencji w 2009r. - wydanie publikacji ma na celu zebranie porad dla osób, które przygotowują się do podjęcia pierwszych kroków na rynku pracy. Poradnik kierowany jest głównie do studentów i absolwentów, ale zachęcamy by sięgnęli po niego także uczniowie, pracodawcy czy reprezentanci instytucji państwowych i społecznych. Wydając książkę mamy nadzieję, dotrzeć do szerokiego grona odbiorców dlatego dystrybuujemy ją bezpłatnie!

Spotkanie na temat książki i poruszanych w niej problemów odbędzie się we wtorek 22 czerwca o godzinie 17:00 w Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie przy ul. Urbanistów 3.

Podczas spotkania wszystkie osoby chętne będą mogły zapoznać się z publikacją.

Wydarzenie ma formę otwartą dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Impreza jest realizowana przez  Projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia” współfinansowany przez Unię Europejką w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


wtorek, 30 marca 2010
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Usługi Społeczne dla osób Niepełnosprawnych”

192 uczestników, 12 wykładów, dwudniowa transmisja w Internecie to efekty Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Usługi Społeczne dla osób Niepełnosprawnych”, która odbyła się 17 i 18 marca 2010r. na Wydziale Nauk Społecznych, Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Usługi Społeczne dla osób Niepełnosprawnych” była organizowana przez WSP TWP w Warszawie w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” oraz Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Konferencja była na żywo transmitowana przez Internet.

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na niekorzystną sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce. Szczególnie trudna jest sytuacja na rynku pracy, gdzie zatrudnienie tych osób sięga zaledwie 14%. Niepełnosprawni mają utrudniony również dostęp do urzędów publicznych, ponieważ zaledwie 25% z nich zatrudnia odpowiednio przeszkolonych specjalistów. Problemy stwarza również skomplikowany system orzecznictwa utrudniający uzyskanie odpowiednich zaświadczeń.

-Porównując doświadczenia polskie i zagraniczne można zauważyć, że w dziedzinie ułatwiania życia osobom niepełnosprawnym w naszym kraju wciąż pozostaje wiele do zrobienia- mówi dr Joanna Plak z Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie- w krajach zachodnich niepełnosprawni cieszą się większą swobodą działania niż u nas. W Austrii osoba głuchoniema może sama wezwać pomoc drogową, zamówić taksówkę lub jedzenie z dostawą do domu. Podnosi to komfort życia i umożliwia samodzielne funkcjonowanie. Jest to możliwe głównie dzięki odpowiednim rozwiązaniom systemowym, na poziomie państwa, których w Polsce brakuje.

O metodach pomocy osobom niepełnosprawnym za granicą mówił m.in. Harry Spitzer, Sofia Martinsson i Maria Fitzka z organizacji WITAF. Podczas konferencji, zwracano uwagę na to, że w Polsce ciężar pomocy jest przenoszony głównie na organizacje pozarządowe natomiast za granicą taką pomocą zajmuje się państwo i samorządy. Organizacje społeczne nie są w stanie wpływać na rozwiązania systemowe w takim stopniu jak instytucje państwowe, co negatywnie wpływa na skuteczność pomocy udzielanej potrzebującym.

Uczestnicy konferencji jednogłośnie uznali, że rozwiązania systemowe i zaangażowanie administracji publicznej mogą być czasami ważniejsze od kwestii finansowych. Pomimo tego, że zarówno w Austrii jak i w Polsce ilość środków przeznaczanych na pomoc niepełnosprawnym jest zbyt mała w stosunku do potrzeb, to niepełnosprawnym w Austrii żyje się łatwiej, głównie dzięki rozwiązaniom legislacyjnym.

Patronat nad konferencją objął Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz Kochanowski, patronat medialny Gazetaprawna.pl i Dzienni Internautów.

W skład komitetu organizacyjnego konferencji weszli: Prof. dr hab. Julian Auleytner, dr Jerzy Mikulski, dr Mirosław Grewiński, dr Joanna Plak, Kamila Jeżowska, Anna Andrzejewska, Katarzyna Stanek, Radosław Kołodziej.


18:26, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »
środa, 17 marca 2010
Biznesowe studia podyplomowe z doświadczeniem

W efekcie działań Projektu, nasza Uczelnia- WSP TWP w Warszawie zdecydowała się na otwarcie w formie komercyjnej najpopularniejszych kierunków studiów podyplomowych  realizowanych do tej pory w ramach „Przedsiębiorczej Uczelni”.

Obecnie do 26 marca trwa nabór na „Komunikacja w Biznesie” i „Społecznie Odpowiedzialny Biznes”.

Studia bazują na sprawdzonym programie studiów współfinansowanych z środków Unii Europejskiej.

Studenci obecnie studiujący na studiach z zakresu „Społecznie odpowiedzialny biznes” zapoznają się z programem obejmującym zagadnienia: 

 • Wprowadzenie do ekonomii
 • Podstawy zarządzania
 • Etyka biznesu
 • Uregulowania prawne dot. społecznie odpowiedzialnego biznesu
 • Podstawy marketingu
 • Rozwój filantropii w Polsce i na świecie
 • Prawo pracy
 • Zarządzanie projektem
 • Główne kwestie społeczne w Polsce i programy ich niwelowania
 • Marketing społeczny
 • Marketing zaangażowany społecznie
 • Nadzór korporacyjny
 • Kodeksy etyczne i ich prawne aspekty
 • Rynek inwestycji odpowiedzialnych społecznie
 • Standardy i wskaźniki odpowiedzialnego biznesu

Studenci studiujący na studiach z zakresu „Komunikacja w biznesie” zapoznają się z programem obejmującym zagadnienia: 

 • Wprowadzenie do analizy dyskursu
 • Funkcje komunikacyjne (pismo/mowa)
 • Doktryny i szkoły nurtów komunikacyjnych
 • Różnice językowe, pragmatyczne i międzykulturowe (pismo i mowa)
 • Aspekty werbalne, parawerbalne i niewerbalne komunikacji międzyludzkiej
 • Pragmatyka tekstu
 • Reprezentacja tekstu i sensu ukrytego w tekście
 • Komunikacja a kontekst
 • Struktura dyskursu (pismo/ mowa)
 • Sztuka perswazji
 • Analiza sytuacji konfliktowych
 • Sztuka negocjacji i mediacji
 • Interakcja a komunikacja
 • Język i władza
 • Tworzenie a odbiór komunikatów językowych
 • Polifonia w dyskursie
 • Trening umiejętności komunikacyjnych
 • Zachowania emotywne w komunikacji językowej

Koszt studiów to 3 200 zł.

Limit przyjęć na oba kierunki wynosi 30 osób. Chcąc się zakwalifikować na zajęcia kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjata lub magistra).

Studia są prowadzone w Warszawie w Wydziale Nauk Społecznych WSP TWP.


wtorek, 16 marca 2010
Transmisja Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych”

W dniach 17-18.03.2010 organizujemy w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie razem z Polskim Towarzystwem Polityki Społecznej ‘Międzynarodową Konferencję Naukową „Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych”.

Patronat nad Konferencją objął Rzecznik praw Obywatelskich - dr Janusz Kochanowski. Patronat medialny objął Dziennik Internatów oraz serwis Gazetaprawna.pl.

Konferencję można obejrzeć na żywo TUTAJ »

Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

18:04, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 16 lutego 2010
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych”

W marcu zapraszamy na konferencję realizowaną w ramach Projektu.

Udział:

Bezpłatny

Termin:

17-18 marca 2010 r.

Miejsce:

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

Ul. Urbanistów 3

Patronat nad Konferencją objął Rzecznik praw Obywatelskich - dr Janusz Kochanowski. W konferencji wezmą udział wybitni przedstawiciele świata nauki oraz praktycy, pracujący na co dzień z osobami niepełnosprawnymi. Konferencję uświetnią swoim udziałem goście z zagranicy: Szwecji oraz Austrii.

W trakcie konferencji zostaną poruszone takie tematy, jak: ekonomia społeczna jako forma rehabilitacji społeczno-zawodowej O.N, Usługi zdrowotne i rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych, Roboty pomagają O.N, Bariery aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych i wiele innych. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

 

Zgłoszenia i kontakt:

konferencja.on@wsptwp.eu

 


 

wtorek, 09 lutego 2010
Bezpłatny kurs Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na cykl bezpłatnych kursów realizowanych w ramach Projektu "Przedsiębiorcza Uczelnia".

W ramach Projektu mogą Państwo skorzystać z kursu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych- poziom podstawowy (ECDL core)- nabór na kurs trwa od 01.02.2010r. do 26.02.2010r. - zakres tematyczny kursu można znaleźć tutaj


Kurs kończy się przyznaniem certyfikatu


 

16:17, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 6