RSS
środa, 27 czerwca 2012
Wyniki ankiet oceniających kurs ECDL. Ocena efektów projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”.

 

 

Od czasu rozpoczęcia naszego projektu nasz partner Fundacja Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych Dzieci-Dzieciom w Nadliwiu (FAEDN) zrealizowała dla nas siedem edycji kursu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Od początku trwania projektu z zajęć oferowanych we współpracy z FAEDN skorzystało ponad 80 osób niepełnosprawnych.

Kurs organizowany we współpracy z Fundacją, w odróżnieniu od innych kursów oferowanych w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia" jest kursem skierowanym tylko do osób niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają się w ośrodku należącym do FAEDN i mają formę stacjonarną tj. osoby niepełnosprawne są kwaterowane w ośrodku, dzięki czemu mogą uczestniczyć w zajęciach od rana do wieczora przez 24 dni kursu.

W trakcie turnusu wśród uczestników kursu przeprowadzane są trzy ankiety ewaluacyjne. Celem ankiet jest określenie poziomu zadowolenia wśród uczestników zajęć oraz ich postępów edukacyjnych. Dotychczas przeprowadzone ankiety wskazują na wysoki poziom zadowolenia uczestników.

Zajęcia ECDL w ramach kursu zostały przez wszystkich uczestników ocenione „dobrze" i „bardzo dobrze".

Uczestnicy jednomyślnie ocenili pozytywnie termin egzaminów (pytanie „Czy egzaminy z modułów szkolenia przeprowadzano w odpowiednich dla Państwa terminach?").

-Uczestnicy wysoko oceniają zajęcia realizowane w Fundacji- mówi Anna Mazur specjalistka ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie „Przedsiębiorcza Uczelnia"- Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których Uczestnicy zgłaszają uwagi dotyczące kursu, wówczas staramy się podjąć działania zaradcze mające na celu poprawę jakości oferowanego wsparcia. Mamy nadzieję, że kolejne turnusy będą równie pozytywnie oceniane przez uczestników oraz, że właściwie wykorzystamy wszystkie cenne uwagi, które nasi kursanci przekazują nam osobiście i za pośrednictwem ankiet.  

Osoby zainteresowane wynikami ankiet ewaluacyjnych wszystkich kursów prowadzonych przez projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia", mogą się z nimi zapoznać na stronie internetowej Projektu www.pu.wsptwp.eu , dział „Ewaluacja".

Przypominamy, że nasz projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


 

 

piątek, 25 maja 2012
Wałbrzych modernizowany dla niepełnosprawnych

Rozpoczęliśmy w ramach projektu pracę nad modernizacją budyneku WSP TWP w Wałbrzychu w celu dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest to kolejny budynek Uczelni, który zostanie przystosujemy dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Na dzień dzisiejszy rozpoczęliśmy też pracę nad instalacją na wszystkich wydziałach pętli induktofonicznych. Pętle pomagają ludziom niedosłyszącym lepiej słyszeć w pomieszczeniach, w których zostały one zainstalowane. Jeśli po zakończeniu wszystkich planowanych prac uda nam się zaoszczędzić środki, będziemy dokonywać dalszych zmian na wydziłach.


piątek, 20 kwietnia 2012
Dwa dni dla studentów i absolwentów w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP

W piątek 18 maja 2012r. i w sobota 19 maja 2012r. Akademickie Biuro Karier finansowane z naszego projektu organizuje z bezpłatne szkolenie z zakresu autoprezentacji (18.05.2012r.) i targi pracy (19.05.2012r.).  Oba wydarzenia są skierowane do studentów i absolwentów WSP TWP w Warszawie.

Zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów.


16:44, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 27 marca 2012
Staże, praktyki, doradztwo zawodowe w ramach projektu- stan realizacji i opinie.

Od blisko czterech lat w ramach projektu finansujemy działalność Akademickiego Biura Karier (ABK) WSP TWP w Warszawie.

Szczególnie ważną rolę pośród wszystkich zadań ABK zajmuje organizacja płatnych staży, praktyk i bezpłatnego doradztwa zawodowego.

Od 2009r. ABK zrealizowało 140 godzin porad z zakresu doradztwa zawodowego oraz wysłało na płatne praktyki i staże aż 394 osoby. W bieżącym roku ABK oferuje studentom WSP TWP w Warszawie miejsca na 130 płatnych stażach i praktykach oraz 117 godzin bezpłatnego doradztwa zawodowego.

Zapytaliśmy troje studentów uczelni czy staże i praktyki były im potrzebne i czy spełniły ich oczekiwania.

Pani Koleta Ślęzak studentka studiów II stopnia, I roku pedagogiki z Katowic- Podstawową zaletą praktyk, które zaproponowało mi ABK była ich odpłatność. Na studiach, każdy student musi odbyć praktyki, żeby otrzymać dyplom. Nieliczni szczęśliwcy mogą zaliczyć do praktyk swoją pracę, większość musi jednak poświęcać na praktyki swój wolny czas. Niestety należę do drugiej kategorii, dlatego ucieszyłam się, że będę otrzymywać za to wynagrodzenie.

Pani Alicja Turzyńska  studentka III roku politologii z Człuchowa- Prawdopodobnie oczekują Państwo, że powiem „staż pozwolił mi niesamowicie rozwinąć moje perspektywy zawodowe". Byłoby to pewną przesadą. Owszem praktyki pozwoliły mi zdobyć doświadczenie, które wpisuję w CV, pozwoliły mi też poznać podczas pracy kilka naprawdę ciekawych osób. Jednak najważniejsze jest to, że praktyki WSP TWP były płatne. Jak wiadomo nasz rynek pracy nie rozpieszcza studentów, wielu z nich jest bezrobotnych. Też miałam problem ze znalezieniem pracy na szczęście płatne praktyki zapewniły mi przez jakiś czas zatrudnienie.

Pani Beata Mańczyk studentka studiów II stopnia, II rok pedagogiki z Katowic- Za kilka lat prawdopodobnie będę mogła powiedzieć, że skorzystanie z usług doradcy zawodowego w WSP TWP było momentem zwrotnym w mojej karierze zawodowej. Podczas spotkania, po rozmowie i rozwiązaniu serii testów okazało się, że mam predyspozycje zawodowe idące w zupełnie innym kierunku niż praca, którą wykonuję. Przyznam, że odczułam pewną ulgę, bo od dłuższego czasu wydawało mi się, że praca mnie nie pasjonuje a teraz wiem, że nie jest ona zgodna z moimi predyspozycjami.  Skutki tej wizyty odczuję z pewnością dopiero za kilka lat, bo trudno jest z dnia na dzień zmienić pracę i kwalifikacje. Na dzień dzisiejszy chcę skończyć studia i dopiero potem znaleźć zatrudnienie w bardziej odpowiednim miejscu.


16:51, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 14 lutego 2012
Wyniki badań absolwentów studiów podyplomowych
W ramach naszego projektu przeprowadziliśmy badanie losów absolwentów naszych bezpłatnych studiów podyplomowych współfinansowanych z środków Unii Europejskiej. Studia były realizowane przez nas od 2008 r. do końca 2011 r.
piątek, 20 stycznia 2012
Projekt w liczbach

7168 godzin to średni czas pracy, jaki poświecił każdy z członków zespołu projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” na realizację zadań swoich zadań[1]. Sam projekt w ramach WSP TWP w Warszawie funkcjonuje od 1.07.2008r., czyli od blisko 1295 dni, czyli 31080 godzin. Tak długi czas współpracy wpłynął na całkowitą integrację projektu z uczelnią i jest to dobry moment na podsumowanie projektu w liczbach.

 

Realizacja projektu

 

1 to chronologiczne miejsce projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” pośród wszystkich dużych projektów realizowanych w WSP TWP. „Przedsiębiorcza Uczelnia” była pierwszym projektem realizowanym w WSP TWP w Warszawie, który dostał bardzo wysokie dofinansowanie - 27 385 008 zł i 80 gr.

 

13 764 553,12 zł to pieniądze, które już zostały wydane od lipca 2008r. do listopada 2011r. z środków publicznych w ramach dotacji przeznaczonej na projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”.  Środki te od samego początku służą wzmocnieniu WSP TWP w Warszawie.

 

71,6% tyle procent całej sumy dofinansowania zostało rozliczone w ramach projektu. Zespół realizujący projekt stoi przed niełatwym zadanie rozliczenia dalszych 28,4% do końca okresu realizacji projektu -sierpnia 2013r. W kolejnych miesiącach funkcjonowania projektu środki zostaną przeznaczone m.in. na modernizację wydziałów w celu ich przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych, bezpłatne szkolenia, płatne staże i praktyki itp.

 

0 to ilość trudności, na które w natknął się projekt zgodnie z danymi z ostatniego w 2011r. wniosku o płatność.

 

60% pracowników biura projektu dochowało się lub dochowa się dziecka. W 2011r. w zespole projektowym dziecko urodziło się dwóm naszym koleżankom, a w 2012r. dziecka oczekują kolejne trzy.

 

Beneficjenci

 

2974 osób rozpoczęło udział w projekcie od początku jego realizacji. Spośród wszystkich tych osób zaledwie 68 przerwało swój udział w projekcie. Liczba ta jest niewielka w stosunku do osób, które ukończyły projekt i których było aż 2811 osób. Jest to suma wszystkich osób, które uczestniczyły w kursach, szkoleniach, praktykach, stażach, wolontariacie, wyjazdach studyjnych.

 

943 to ilość osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, którym projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia” pomógł podnieść kwalifikacje. Z oferty projektu skorzystało również 2031 osób zatrudnionych.

 

711 to ilość osób z grup, w których najtrudniej jest znaleźć pracę, czyli osoby w wieku 15-24 lata i 55-64 lata, które skorzystały z projektu. Pomoc, której udzieliła tym osobom WSP TWP w Warszawie za pośrednictwem projektu, zapewniła im uzyskanie nowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami.

 

119,09% osób w stosunku do zakładanej na początku projektu liczby ukończyło bezpłatne, dwusemestralne studia podyplomowe. Blisko 1/5 uczestników więcej niż zakładanych wskazuje na duży sukces tej oferty projektu. Sporym zainteresowaniem cieszyły się również bezpłatne trzysemestralne studia podyplomowe. W przypadku tego zadania z zajęć skorzystało 111,7% osób w stosunku do pierwotnych szacunków czyli aż 11,7% więcej niż zakładano na początku realizacji projektu.

                                                                                                                                                                          

21 specjalności studiów podyplomowych zostało zaoferowanych w ramach projektu. W ofercie znalazły się studia podyplomowe z zakresu:

 • E-nauczyciel – reinżynieria kompetencji
 • Edukacja i resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie
 • EFS a gospodarka społeczna
 • Gospodarka społeczna
 • Komunikacja w biznesie
 • Lobbing polityczny
 • Marketing polityczny i integracja społeczna
 • Metody i techniki aktywnej polityki integracyjnej
 • Nowe zarządzanie i public governance
 • Opieka nad małym dzieckiem w rodzinie
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Organizacja turystyki szkolnej
 • Patologie społeczne i profilaktyka społeczna
 • Pośrednictwo pracy
 • Praca z rodziną i w placówkach socjalizacyjnych
 • Samorząd terytorialny
 • Socjoterapia
 • Społecznie odpowiedzialny biznes
 • Społeczno-polityczne problemy wielokulturowości
 • Szkolny doradca zawodowy
 • Wychowanie przedszkolne

 

6 to ilość kursów zaoferowanych w ramach projektu osobom z poza uczelni. W ofercie zajęć znalazły się zajęcia z zakresu:

 • Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) poziom podstawowy i zaawansowany
 • Matematyka w naukach społecznych
 • Technologie informacyjne i edukacja multimedialna
 • Zostań także inżynierem
 • Gender Mainstreaming
 • Kompetencje multimedialne i komunikacja interpersonalna

 

10 tyle grup utworzyli pracownicy naszej uczelni (wykładowcy i kadra zarządzająca) WSP TWP w Warszawie, którzy skorzystali z kursów podnoszących ich kompetencje w zakresie:

 

 • Zastosowania technologii informatycznych w dydaktyce i badaniach naukowych
 • Trener ECDL
 • Podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej Uczelni w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych
 • Podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej Uczelni w zakresie technologii informacyjnej.
 • Podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej Uczelni w zakresie PRINCE 2 foundation i practicioner

 

We wszystkich tych szkoleniach wzięło w sumie udział 64 pracowników.

 

53,72% z 5000 to procentowy odsetek kontentów e-learningowych (wykładów w formie elektronicznej, umieszczonych na platformie e-learningowej), które do listopada 2011r. zostały przygotowane w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”. Wykłady mają formę nagrań wideo jak i opracowań tekstowych oraz multimedialnych. Wszystkie osoby chętne zapraszamy do zapoznania się z wersją testową platformy. Dane są dostępne na stronie uczelni www.wsptwp.eu w zakładce „e-learning”.

 

20 osób będących pracownikami dydaktycznymi uczelni otrzyma do końca działania projektu, czyli do końca siepania 2013r. stypendia naukowe. 

 

100% ze 100 programów nauczania oferowanych przez WSP TWP w Warszawie zostało w ramach projektu przeanalizowane pod kątem ich przydatności dla potrzeb rynku pracy. Analiza była prowadzenia w celu zapewnienia takiej poprawy już funkcjonujących programów nauczania w WSP TWP w Warszawie, aby studenci opuszczający mury uczelni w jak najwyższym stopniu spełniali wymagania stawiane im przez rynek pracy.

 

566 osób ukończyło staże i praktyki realizowane w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”. Dla 64 z tych osób staże i praktyki trwały ponad 3 miesiące. Staże i praktyki oferowane są studentom za pośrednictwem Akademickiego Biura Karier naszej uczelni, które również w ramach projektu udzieliło wsparcia w postaci doradztwa zawodowego 126 osobom.

 

Co dalej?

 

21315,27 zł to średnia ilość pieniędzy, którą projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia” musi wydać dziennie do swojego końca, czyli w ciągu najbliższych 562 dni, które pozostało do zakończenia jego realizacji.

 

3192 godziny musi do końca projektu średnio przepracować każdy z pracowników do końca projektu.

Choć praca nie jest łatwa, to wiemy, że poświęcony czas i środki przysłużyły się wszystkim pracownikom WSP TWP w Warszawie.

Projekt jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.[1] Licząc od 1.07.2008r. do godziny 8:10 rano 17.01.2012r. Wyliczenia oczywiście nie obejmują przerw obiadowych ;)


16:29, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »
środa, 07 grudnia 2011
Badanie pracodawców

Akademickie Biuro Karier WSP TWP w Warszawie (ABK) w ramach naszego projektu prowadzi badanie preferencji zawodowych pracodawców wobec przyszłych pracowników.


Badania będą trwały do końca 2011r. Na chwilę obecną wstępnie zostały już przygotowane informacje dotyczące oczekiwań pracodawców wobec potencjalnych pracowników (absolwentów kierunków humanistycznych), ich kwalifikacji zawodowych i kompetencji.
Badanie miało formę ankiet oraz wywiadów otwartych, wzięło w nich udział 113 pracodawców z całej polski (głównie woj. mazowieckie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, lubelskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie).


Wśród kompetencji, które pracodawcy wskazują, jako ważne u kandydatów do pracy są umiejętności pracy zespołowej, wykształcenie, dyspozycyjność i mobilność, znajomość branży, języków obcych oraz obsługi komputera. Mniej ważne są umiejętność obsługi urządzeń biurowych i prawo jazdy.


Zdaniem pracodawców cennymi cechami, którymi charakteryzują się absolwenci są: chęć podnoszeni kwalifikacji, dyspozycyjność i pracowitość. Wady absolwentów to, zdaniem pracodawców, brak odpowiedzialności, motywacji do pracy, mobilności, radzenia sobie ze stresem, kreatywności i innowacyjności. Pożądaną cechą wśród absolwentów jest również doświadczenie zawodowe.


Wyniki badań pozwalają określić, jakie kompetencje powinna kształtować u studentów WSP TWP w Warszawie chcąc zapewnić im łatwiejszy start na rynku pracy.


Po zakończeniu wszystkich badań opublikujemy pełną informację na temat wyników na naszej stronie www.pu.wsptwp.eu.


piątek, 21 października 2011
Bezpłatne kursy w Człuchowie

Ruszył nabór na bezpłatne kursy w Człuchowie "Technologie informacyjne i edukacja multimedialna" "Zostań także inżynierem"- zapraszamy do udziału :)

Więcej informacji na stronach:

 • "Technologie informacyjne i edukacja multimedialna"
 • "Zostań także inżynierem"

16:54, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 09 sierpnia 2011
Bezpłatne szkolenie dla doradców zawodowych efektem Projektu

Akademickie Biuro Karier WSP TWP w Warszawie 07.09.2011r. organizuje bezpłatny kurs dla doradców zawodowych z zakresu tworzenia Indywidualnych Planów Działania. Przeprowadzenie tego kursu wiąże się z doświadczeniem zdobytym przez ABK podczas trzech lat realizacji zadań w ramach naszego Projektu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Kontakt: abk.warszawa@wsptwp.eu, tel: 22 822 96 23 w 202 lub 204


wtorek, 17 maja 2011
„Dzień Praktyk Zawodowych” w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie

W sobotę 4.06.2011r. już po raz trzeci organizujemy w ramach Projektu „Dzień Praktyk Zawodowych”. W ramach imprezy studenci będą mogli zapoznać się z ofertą i odbyć bezpośrednio rozmowy z przedstawicielami firm i organizacji, w których można odbyć praktyki studenckie.

 

„Dzień Praktyk Zawodowych” odbędzie się 4.06.2011r. w Wydziale Nauk Społecznych WSP TWP w Warszawie, ul. Urbanistów 3 (Warszawa Ochota).

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 6