RSS
piątek, 28 sierpnia 2009
Wyrównanie szans kobiet w miejscu pracy- kurs Gender Mainstreming

Już po raz drugi zapraszamy Państwa na bezpłatny kurs Gender Mainstreaming. Kurs rozpoczyna się w październiku 2009r., a jego celem jest przekazanie kolejnej grupie uczestników uczestnikom wiedzy o tym jak dbać o równy status płci w firmach. Zajęcia są realizowane w oparciu o nasz Projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie jest przeznaczone głównie dla osób prowadzących własne firmy oraz osób z otoczenia pracodawców, głównie pracowników działów kadr, HR ect.

Absolwent/absolwentka kursu zostanż wyposażeni w wiedzę z obszaru równości płci w ujęciu organizacyjnym i biznesowym, pozwalającą na prowadzenie w swojej firmie polityki równych szans. Z planem zajęć można zapoznać się tutaj.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną trenerkę- Ewę Rutkowską z fundacji Feminoteka. Kurs obejmie 20 godzin zajęć realizowanych w przez dwa dni. Z zajęć będzie mogło skorzystać 60 osób podzielonych na 4 piętnastoosobowe grupy. Kurs obejmie 20 godzin zajęć realizowanych w przez 2 dni. Z zajęć będzie mogło skorzystać 60 osób podzielonych na 4 piętnastoosobowe grupy. Każdy uczestnik /uczestniczka może wybrać jeden z czterech terminów zjazdów, wedle swoich możliwości czasowych Terminy zjazdów są dostępne tutaj .

Rekrutacja na kurs trwa do końca września 2009r. Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach, powinny wypełnić kwestionariusz i załączyć do niegokserokopię dowodu osobistego oraz zaświadczenie potwierdzające, że osoba biorąca udział w kursie jest pracodawcą, przedsiębiorcą lub ma wpływ na politykę zatrudnienia w firmie. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie dokumenty wystarczy nam przesłać faksem na numer 022 822 10 58 lub mailem na adres przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu.

Więcej informacji na temat kursu w biurze Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”- udziela Katarzyna Grewińska tel. 022 822 10 58.


12:23, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »
środa, 05 sierpnia 2009
Poszukujemy specjalisty(ki) ds. rozliczeń finansowych

W zawiązku z realizacją przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy osoby na stanowisko Specjalista(ka) ds. rozliczeń finansowych. Więcej informacji można znaleźć TUTAJ


15:50, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »
Zamknęliśmy nabór na 9 z 10 kierunków studiów podyplomowych

W ciągu niespełna dwóch miesięcy udało nam się zamknąć nabór na 9 z 10 zakresów studiów rozpoczynających się w październiku 2009r. Średnia ilość kandydatów na każdy zakres studiów wyniosła dwie osoby na jedno miejsce. Prawdziwy rekord został pobity w przypadku kierunku "E-nauczyciel- reinżynieria kompetencji", na który w ciągu zaledwie jednego dnia zapisało się blisko 100 osób. Rekrutacja zamknęła się wynikiem 122 chętnych wpisanych do internetowego systemu rekrutacji.

Do sukcesu sprawnej rekrutacji przyczyniła się praca całego zespołu Projektu "Przedsiębiorcza Uczelnia" oraz wysiłek pracowników Wydziałów odpowiedzialnych za rekrutację.

Obecnie trwa już tylko rekrutacja na kierunek "Opieka nad małym dzieckiem w rodzinie" w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie.

Ze wzgledu na duże zainteresowanie studiami podyplomowymi Uczelnia planuje otworzyć komercyjne odpowiedniki studiów bezpłatnych. Na chwile obecną decyzję w tej sprawie wydał Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, który zaoferuje płatne studia podyplomowe z zakresu:

 • Samorząd terytorialny;
 • Nowe zarządzanie publiczne i public governance;
 • Gender studies;
 • Metody i techniki aktywnej polityki integracyjnej;
 • Społecznie odpowiedzialny biznes;
 • Zarządzanie projektem społecznym;
 • Doradztwo zawodowe;
 • Doradztwo personalne;
 • Szkolny doradca zawodowy;
 • Komunikacja w biznesie;
 • Gospodarka społeczna;
 • E-nauczyciel- reinżynieria kompetencji;

Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom Uczelni, bez których ten sukces nie byłby możliwy.


15:28, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »