RSS
wtorek, 16 czerwca 2009
Seminarium naukowe i konferencja prasowa

W ramach Projektu- 26.06.2009r. organizujemy seminarium naukowe oraz krótką konferencję prasową.

Spotkanie odbędzie się w Wydziale Nauk Społecznych WSP TWP w Warszawie przy ul. Urbanistów 3.

Seminarium rozpocznie się o 10:00 natomiast spotkanie z dziennikarzami o 11:00.

Podczas swoich wystąpień mówcy dokonają:

  • Analizy aktualnych problemów obserwowanych na rynku pracy, m.in. w zakresie polityki aktywizacji osób niepełnosprawnych.
  • Przedstawienia praktyk wdrażania zasady równości płci na rynku pracy w Polsce i w Europie.
  • Prezentacji strategii i wyzwań społeczno-ekonomicznych stojących przed projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
  • Przybliżenia tematyki ekonomii społecznej, jako obszaru tworzenia nowych miejsc pracy.
  • Przedstawienia znaczenia kształcenia ustawicznego studentów i dorosłych, w kontekście obecnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach spotkania z dziennikarzami zostaną dodatkowo zaprezentowane projekty realizowane przez Uczelnię w ramach środków z Unii Europejskiej.

Zapraszmy wszystkich zainteresowanych.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ


16:59, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 04 czerwca 2009
Wyposażenie dla osób niepełnosprawnych

W ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” organizujemy stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.

W tym tygodniu otrzymaliśmy 70 zestawów, biurek i krzeseł dostosowanych do potrzeb tych osób. 

Wszystkie meble zostały dostarczone do Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie, skąd rozesłaliśmy je do poszczególnych wydziałów Uczelni.  Stanowiło to dla nas nie lada wyzwanie logistyczne, w które został zaangażowany cały zespół projektu oraz pracownicy Uczelni.

Rozesłanie przesyłek do wydziałów zajął nam cały dzień- poniżej przedstawiamy zdjęcia.

 

 


10:41, przedsiebiorczauczelnia
Link Komentarze (1) »
wtorek, 02 czerwca 2009
Bezpłatne studia podyplomowe

Od 1 czerwca uruchomiliśmy nabór na kolejne studia bezpłatne podyplomowe.

Studia otwieramy w Szczecinie, Warszawie, Wałbrzychu, Olsztynie, Człuchowie i Lublinie.

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

-Socjoterapia (studia trzysemestralne)

-Organizacja i zarządzanie w oświacie (studia trzysemestralne)

-Marketing polityczny i integracja społeczna (studia trzysemestralne)

-EFS a edukacja (studia dwusemestralne)

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

-E-nauczyciel- reinżynieria kompetencji (studia trzysemestralne)

-Komunikacja w biznesie (studia dwusemestralne)

Wydział Zamiejscowy w Wałbrzychu

- Patologie społeczne i profilaktyka społeczna (studia trzysemestralne)

Wydział Nauk Społeczno- Humanistycznych w Olsztynie

- Komunikacja w biznesie (studia dwusemestralne)

Wydział Zamiejscowy w Człuchowie

- Komunikacja w biznesie (studia dwusemestralne)

Wydział Zamiejscowy w Lublinie

- Opieka nad małym dzieckiem w rodzinie (studia trzysemestralne)

Studia są skierowane do wszystkich chętnych osób, które ukończyły studia wyższe czyli licencjackie lub magisterskie.

Z oferty szczególnie mogą skorzystać osoby nieaktywne zawodowo, mieszkańcy wsi i niewielkich miejscowości oraz osoby niepełnosprawne, dla których dostęp do bezpłatnej edukacji jest utrudniony.

Nabór na studia trwa od 1 czerwca 2009r. Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2009r.

W przypadku, gdy na daną specjalność zgłosi się więcej kandydatów, niż przewiduje limit przyjęć, zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

Po pozytywnym zakończeniu cyklu zajęć każdy z uczestników, otrzyma dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w studiach, powinny dokonać rejestracji poprzez Internetowy System Rekrutacji Uczelni a następnie wydrukować kwestionariusz i złożyć go wraz z odpisem lub oryginałem dyplomu ukończenia studiów, kserokopią dowodu osobistego (lub w przypadku braku dowodu- odpisu aktu urodzenia) i dwoma fotografiami w dziekanacie Wydziału.

Dodatkowo kandydaci powinni dołączyć do dokumentów zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub w przypadku osób uczących się- zaświadczenie z jednostki kształcenia. W przypadku osób nieaktywnych zawodowo- formularz dostępny.

Oczywiście studia są realizowane w oparciu o Projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”, współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


16:48, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »
Nowy koordynator

Od 1 czerwca koordynatorem naszego projektu została Kamila Jeżowska- absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Psychologii, która zdobyła doświadczenie pracując dla UNDP Poland jak też Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

Ponieważ pierwsze wrażenie jest najważniejsze dlatego po pierwszych 2 dniach pracy sądzimy, że z nową koordynator będzie nam się bardzo dobrze współpracować :)


16:44, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »