RSS
poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Akademickie Biuro Karier finansowane z naszego projektu jest, można powiedzieć jednym z najlepiej przygotowanych merytorycznie biur karier na uczelniach w kraju. Biuro pomaga studentom i absolwentom w znalezieniu pracy, szkoli ich umiejętności miękkie, prowadzi coaching kariery a w najbliższym czasie pomoże również zakładać firmy.

W Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie od ponad pięciu lat działa Akademickie Biuro Karier (ABK). Biuro ma swoje oddziały we wszystkich miastach, w których Uczelnia ma Wydziały- Warszawie, Szczecinie, Olsztynie, Lublinie, Człuchowie, Lublinie. W chwili obecnej działalność ABK jest finansowana dzięki środkom z Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” współfinansowanego z Unii Europejskiej.

Wraz z uruchomieniem Projektu, Biuro zaoferowało studentom zarówno pomoc w znalezieniu pracy jak również płatne praktyki i staże. Wraz z rozwojem, stopniowo zaczęło ono oferować szkolenia umiejętności miękkich takich jak asertywność, umiejętność wystąpień publicznych czy aktywnego poszukiwania pracy. Z czasem zaoferowało studentom wsparcie doradców zawodowych oraz uruchomiło Klub Absolwenta WSP TWP, rozszerzając tym samym ofertę na Absolwentów.

Od 2013 r. ABK oferuje studentom i absolwentom pomoc i doradztwo w zakresie zakładania firmy lub organizacji pozarządowej. Osoby zainteresowane założeniem tego typu podmiotów, mogą również skorzystać z pewnej formy inkubacji organizacji przez Biuro, co pozwoli im rozpocząć działalność z mniejszym ryzykiem i bez ponoszenia wysokich kosztów działalności.

Mimo, że działalność biura w chwili obecnej jest nierozerwalnie związana z działalnością naszego Projektu, biuro będzie kontynuowało swoją aktywność po jego zakończeniu.

Wszystkie osoby zainteresowane działalnością ABK w WSP TWP w Warszawie, powinny zgłaszać się do biur ABK na poszczególnych Wydziałach.

Oczywiście działalność Biur jest współfinansowana z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


16:22, przedsiebiorczauczelnia
Link Komentarze (1) »
wtorek, 16 kwietnia 2013
Platforma e-learningowa

W ramach swoich działań wdrożyliśmyplatformę e-learningową, która wykorzystywana jest w systemie Kształcenia na Odległość (KnO) WSP TWP w Warszawie.

Przeznaczyliśmy ponad 9 500 000 zł na zbudowanie w pełni funkcjonalnej platformy e learningowej.
Dzięki tak dużym środkom stworzono ponad 4000 godzin zelektronizowanych materiałów dydaktycznych (kontentów) do wykorzystania na platformie e-learningowej w ramach systemu Kształcenia na Odległość. Prace nad platformą będą kontynuowane po zakończeniu Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” w sierpniu 2013r.