RSS
wtorek, 21 kwietnia 2009
Stypendia dla doktorantów

W ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” otwieramy pierwszy z czterech konkursów stypendialnych dla doktorantów. Do wygrania są pieniądze na badania naukowe. W obecnej edycji pieniądze otrzyma czwórka młodych badaczy i badaczek.

W ramach całego Projektu na stypendia dla doktorantów przeznaczamy 300 000 zł.Warunkiem rozpatrzenia wniosku o stypendium doktoranckie jest spełnienie przez kandydata następujących wymogów:  

  • pisanie pracy doktoranckiej z dziedziny gospodarki społecznej (polityka społeczna, pedagogika społeczna, praca socjalna, ekonomia społeczna),  
  • zaliczony co najmniej 2 rok studiów doktoranckich w krajowej lub zagranicznej jednostce naukowo badawczej uprawnionej do prowadzenia studiów doktoranckich,  
  • otwarty przewód doktorski (potwierdzony zaświadczeniem),  
  • pozytywna opinia promotora pracy,  
  • przygotowanie planu działania na rzecz WSP TWP;  

Dopuszcza się przyznanie stypendium doktoranckiego dla kandydata, który nie spełnia wymienionych wymogów ale w ocenie Komisji posiada znaczny dorobek naukowy lub wyróżnia się wyjątkowymi dokonaniami społecznymi.

Każdy kto spełnia powyższe wymagania powinien zapoznać się z regulaminem konkursu dostępnym TUTAJ i wypełnić kwestionariusz dostępny TUTAJ. Dokumenty należy dostarczyć do ostatniego piątku maja (29.05.2009r.) pocztą lub osobiście w biurze Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” ul. Opaczewska 42/3, 02-372 Warszawa z dopiskiem STYPENDIA.

Wszystkim chętnym życzymy powodzenia i trzymamy kciuki.


15:47, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »
piątek, 17 kwietnia 2009
Kurs "Gender Mainstreaming"

W marcu 2009r. przeprowadziliśmy pierwszą edycję kursów Gender Mainstreaming. Kursy dotyczyły równouprawnienia płci.  Kolejna edycja zajęć rozpocznie się pomiędzy październikiem a grudniem 2009r.

Pierwsza edycja kursu okazała się bardzo udana. Frekwencja przekroczyła nasze oczekiwania i w rezultacie zajęcia ukończyło więcej osób niż początkowo planowaliśmy (kurs ukończyło 73 osób).

Zajęcia odbywały się w małych, piętnasto osobowych grupach, trwały dwa dni i były prowadzone przez doskonałą trenerkę- Ewę Rutkowską.

Na zakończenie kursu wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy.

Opinia na temat kuru wśród uczestników była bardzo pozytywna. Jedną z opinii można usłyszeć na załączonym poniżej wideo.

Informację o naborze do kolejnej edycji zamieścimy również na blogu. Jeśli ktoś już dziś będzie zainteresowany udziałem w kursie może się zapoznać z jego programem dostępnym tutaj.


19:59, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 14 kwietnia 2009
Powitanie

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu Projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”. Celem Projektu jest podnoszenie potencjału dydaktycznego WSP TWP w Warszawie, jak również kwalifikacji zawodowych wszystkich obecnych, potencjalnych jak również byłych studentów Uczelni.

Nasza aktywność obejmuje swoim zakresem liczne działania - m.in. organizację bezpłatnych studiów podyplomowych i kursów, przystosowanie infrastruktury Uczelni dla potrzeb osób niepełnosprawnych a nawet realizacje zadań z zakresu nowoczesnych technologii, w postaci stworzenia nowoczesnej platformy e-learningowej.

Projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia” jest współfinansowana z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka - Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy- Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

A począwszy od dzisiejszego dnia planujemy o wszystkich prowadzonych przez nas działaniach pisać również na tym blogu.

Poniżej przedstawiamy prezentację projektu, która miała miejsce 5.03.2009r.


 

16:17, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »