RSS
wtorek, 30 marca 2010
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Usługi Społeczne dla osób Niepełnosprawnych”

192 uczestników, 12 wykładów, dwudniowa transmisja w Internecie to efekty Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Usługi Społeczne dla osób Niepełnosprawnych”, która odbyła się 17 i 18 marca 2010r. na Wydziale Nauk Społecznych, Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Usługi Społeczne dla osób Niepełnosprawnych” była organizowana przez WSP TWP w Warszawie w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” oraz Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Konferencja była na żywo transmitowana przez Internet.

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na niekorzystną sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce. Szczególnie trudna jest sytuacja na rynku pracy, gdzie zatrudnienie tych osób sięga zaledwie 14%. Niepełnosprawni mają utrudniony również dostęp do urzędów publicznych, ponieważ zaledwie 25% z nich zatrudnia odpowiednio przeszkolonych specjalistów. Problemy stwarza również skomplikowany system orzecznictwa utrudniający uzyskanie odpowiednich zaświadczeń.

-Porównując doświadczenia polskie i zagraniczne można zauważyć, że w dziedzinie ułatwiania życia osobom niepełnosprawnym w naszym kraju wciąż pozostaje wiele do zrobienia- mówi dr Joanna Plak z Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie- w krajach zachodnich niepełnosprawni cieszą się większą swobodą działania niż u nas. W Austrii osoba głuchoniema może sama wezwać pomoc drogową, zamówić taksówkę lub jedzenie z dostawą do domu. Podnosi to komfort życia i umożliwia samodzielne funkcjonowanie. Jest to możliwe głównie dzięki odpowiednim rozwiązaniom systemowym, na poziomie państwa, których w Polsce brakuje.

O metodach pomocy osobom niepełnosprawnym za granicą mówił m.in. Harry Spitzer, Sofia Martinsson i Maria Fitzka z organizacji WITAF. Podczas konferencji, zwracano uwagę na to, że w Polsce ciężar pomocy jest przenoszony głównie na organizacje pozarządowe natomiast za granicą taką pomocą zajmuje się państwo i samorządy. Organizacje społeczne nie są w stanie wpływać na rozwiązania systemowe w takim stopniu jak instytucje państwowe, co negatywnie wpływa na skuteczność pomocy udzielanej potrzebującym.

Uczestnicy konferencji jednogłośnie uznali, że rozwiązania systemowe i zaangażowanie administracji publicznej mogą być czasami ważniejsze od kwestii finansowych. Pomimo tego, że zarówno w Austrii jak i w Polsce ilość środków przeznaczanych na pomoc niepełnosprawnym jest zbyt mała w stosunku do potrzeb, to niepełnosprawnym w Austrii żyje się łatwiej, głównie dzięki rozwiązaniom legislacyjnym.

Patronat nad konferencją objął Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz Kochanowski, patronat medialny Gazetaprawna.pl i Dzienni Internautów.

W skład komitetu organizacyjnego konferencji weszli: Prof. dr hab. Julian Auleytner, dr Jerzy Mikulski, dr Mirosław Grewiński, dr Joanna Plak, Kamila Jeżowska, Anna Andrzejewska, Katarzyna Stanek, Radosław Kołodziej.


18:26, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »
środa, 17 marca 2010
Biznesowe studia podyplomowe z doświadczeniem

W efekcie działań Projektu, nasza Uczelnia- WSP TWP w Warszawie zdecydowała się na otwarcie w formie komercyjnej najpopularniejszych kierunków studiów podyplomowych  realizowanych do tej pory w ramach „Przedsiębiorczej Uczelni”.

Obecnie do 26 marca trwa nabór na „Komunikacja w Biznesie” i „Społecznie Odpowiedzialny Biznes”.

Studia bazują na sprawdzonym programie studiów współfinansowanych z środków Unii Europejskiej.

Studenci obecnie studiujący na studiach z zakresu „Społecznie odpowiedzialny biznes” zapoznają się z programem obejmującym zagadnienia: 

 • Wprowadzenie do ekonomii
 • Podstawy zarządzania
 • Etyka biznesu
 • Uregulowania prawne dot. społecznie odpowiedzialnego biznesu
 • Podstawy marketingu
 • Rozwój filantropii w Polsce i na świecie
 • Prawo pracy
 • Zarządzanie projektem
 • Główne kwestie społeczne w Polsce i programy ich niwelowania
 • Marketing społeczny
 • Marketing zaangażowany społecznie
 • Nadzór korporacyjny
 • Kodeksy etyczne i ich prawne aspekty
 • Rynek inwestycji odpowiedzialnych społecznie
 • Standardy i wskaźniki odpowiedzialnego biznesu

Studenci studiujący na studiach z zakresu „Komunikacja w biznesie” zapoznają się z programem obejmującym zagadnienia: 

 • Wprowadzenie do analizy dyskursu
 • Funkcje komunikacyjne (pismo/mowa)
 • Doktryny i szkoły nurtów komunikacyjnych
 • Różnice językowe, pragmatyczne i międzykulturowe (pismo i mowa)
 • Aspekty werbalne, parawerbalne i niewerbalne komunikacji międzyludzkiej
 • Pragmatyka tekstu
 • Reprezentacja tekstu i sensu ukrytego w tekście
 • Komunikacja a kontekst
 • Struktura dyskursu (pismo/ mowa)
 • Sztuka perswazji
 • Analiza sytuacji konfliktowych
 • Sztuka negocjacji i mediacji
 • Interakcja a komunikacja
 • Język i władza
 • Tworzenie a odbiór komunikatów językowych
 • Polifonia w dyskursie
 • Trening umiejętności komunikacyjnych
 • Zachowania emotywne w komunikacji językowej

Koszt studiów to 3 200 zł.

Limit przyjęć na oba kierunki wynosi 30 osób. Chcąc się zakwalifikować na zajęcia kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjata lub magistra).

Studia są prowadzone w Warszawie w Wydziale Nauk Społecznych WSP TWP.


wtorek, 16 marca 2010
Transmisja Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych”

W dniach 17-18.03.2010 organizujemy w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie razem z Polskim Towarzystwem Polityki Społecznej ‘Międzynarodową Konferencję Naukową „Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych”.

Patronat nad Konferencją objął Rzecznik praw Obywatelskich - dr Janusz Kochanowski. Patronat medialny objął Dziennik Internatów oraz serwis Gazetaprawna.pl.

Konferencję można obejrzeć na żywo TUTAJ »

Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

18:04, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »