RSS
wtorek, 27 listopada 2012
Dlaczego studenci wybierają WSP TWP w Warszawie? Wyniki badań prowadzonych w ramach naszego Projektu.

W ramach realizacji Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia" partner Projektu, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej przeprowadziło badanie absolwentów, studentów i pracowników WSP TWP w Warszawie. Badanie pozwoliło odpowiedzieć m.in. na pytanie „dlaczego studenci wybierają studia na naszej Uczelni"?

W 2012r. Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej (PTPS) w ramach realizacji naszego Projektu, przeprowadziło badanie wśród absolwentów, studentów i pracowników WSP TWP w Warszawie. Głównym celem badania była ocena dopasowania koncepcji kształcenia Uczelni do bieżącej sytuacji na rynku pracy oraz do przewidywanych zmian. Wyniki pozwoliły określić powody dla których studenci wybierają studia w WSP TWP w Warszawie.

Zgodnie z raportem, Uczelnia jest wybierana głównie ze względu na możliwości, jakie daje w zakresie podwyższenia kwalifikacji zawodowych. Badani chwalą sobie, że dzięki studiom w WSP TWP zdobyli m.in. umiejętność pracy w zespole (66,6% wskazań), nauczyli się kreatywności i innowacyjności (49,3% wskazań), zdobyli umiejętności w zakresie wystąpień publicznych (39,9% wskazań), nauczyli się sumienności, systematyczności, odpowiedzialności (37,5% wskazań), nabyli umiejętność wyrażania myśli w mowie lub w piśmie (36,6% wskazań), elastyczności (35,7%) i asertywności (30,9% wskazań).

Uczelnia jest wybierana również ze względu na swoją lokalizację (51,9% wskazań), ciekawą ofertę edukacyjną (50,6% wskazań), wysokość czesnego (40,5%), dobrą opinię w środowisku osób, które się z nią już spotkały (20,6% wskazań).

Poniżej prezentujemy kilka wybranych wypowiedzi studentów na temat powodów, dla których zdecydowali się na studia w WSP TWP w Warszawie:

„Ja z kolei z polecenia trafiłem do tej szkoły. Słyszałem kilka dobrych opinii od znajomych i poszedłem"-  student WSP TWP w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Lublinie.

„W moim przypadku również wybrałam uczelnię z polecenia. Szwagierka tutaj studiowała pedagogikę resocjalizacyjną. Ukończyła. Chwaliła sobie. Też nie ukrywam, że porównywałam oferty i ta wydawała mi się atrakcyjna, miała ten kierunek, którego szukałam i potrzebowałam, czyli pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną. I z tego względu wybrałam tę uczelnię"- studentka WSP TWP w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie.

„A mnie namówił kolega. I nie żałuję. A że interesuję się trochę polityką i stosunkami międzynarodowymi, to poszedłem..." student WSP TWP w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie.

Na wybór WSP TWP w Warszawie wpływ ma również prestiż wykładowców akademickich , którzy wykładają zarówno w WSP TWP w Warszawie jak i w uczelniach publicznych.

W opracowaniu wyników badań można też przeczytać, iż „[...]znaczna część badanych absolwentów ponownie wybrałaby WSP TWP na swoją uczelnię. Należą do nich przede wszystkim badani absolwenci z WZ ze Szczecina oraz WNSP z Katowic oraz część badanych z WZ z Lublina, zaznaczają jednak, że może zmieniliby kierunek studiów".