RSS
czwartek, 21 lutego 2013
Zakończyliśmy bezpłatne kursy ECDL w sześciu miastach

Zakończylismy nabór na kursy komputerowe ECDL współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i realizowane w Wydziałach Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.

W chwili obecnej trwają ostatnie edycje bezpłatnych kursów komputerowych ECDL organizowanych przez nasz Projekt w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie (kursy ECDL core i advanced) i w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie (kurs ECDL core).

Przez ostatnie lata organizowaliśmy kursy na poziomie podstawowym (ECDL core) i zaawansowanym (ECDL advanced) regularnie od 2008r. Kursy odbywały się w sześciu miastach w których znajdują się wydziały Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie w: Warszawie, Katowicach, Człuchowie, Olsztynie, Lublinie i Szczecinie. Do chwili obecnej z zajęć skorzystało w sumie 655 osób- 473 z kursów ECDL core i 182 z ECDL advanced.

Kursy cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem. W większych miastach jak np. Warszawa czy Katowice, zainteresowanie kursem było tak duże, że na jedno miejsce zgłaszało się 3-4 kandydatów. W trakcie ostatniej rekrutacji na kurs ECDL core w Warszawie liczba osób, które zgłosiły chęć udziału w zajęciach przekroczyła 200 na 32 wolne miejsca. Niestety z powodu ograniczonej liczby miejsc nie byliśmy w stanie zapewnić udziału w zajęciach wszystkim zainteresowanym osobom.

Nabór na kursy realizowane na wydziałach WSP TWP w Warszawie był otwarty. O przyjęciu na kursy na poziomie podstawowym decydowała kolejność zgłoszeń, na kursy zaawansowane- wynik testu kwalifikacyjnego.  Pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia miały osoby niepełnosprawne.

W chwili obecnej osoby niepełnosprawne mają jeszcze szansę na udział w kursach ECDL core organizowanych przez partnera Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”- Fundację Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych „Dzieci- Dzieciom”. Możliwość udziału w kursie jest jednak ograniczona tylko do osób niepełnosprawnych.