RSS
poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Akademickie Biuro Karier finansowane z naszego projektu jest, można powiedzieć jednym z najlepiej przygotowanych merytorycznie biur karier na uczelniach w kraju. Biuro pomaga studentom i absolwentom w znalezieniu pracy, szkoli ich umiejętności miękkie, prowadzi coaching kariery a w najbliższym czasie pomoże również zakładać firmy.

W Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie od ponad pięciu lat działa Akademickie Biuro Karier (ABK). Biuro ma swoje oddziały we wszystkich miastach, w których Uczelnia ma Wydziały- Warszawie, Szczecinie, Olsztynie, Lublinie, Człuchowie, Lublinie. W chwili obecnej działalność ABK jest finansowana dzięki środkom z Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” współfinansowanego z Unii Europejskiej.

Wraz z uruchomieniem Projektu, Biuro zaoferowało studentom zarówno pomoc w znalezieniu pracy jak również płatne praktyki i staże. Wraz z rozwojem, stopniowo zaczęło ono oferować szkolenia umiejętności miękkich takich jak asertywność, umiejętność wystąpień publicznych czy aktywnego poszukiwania pracy. Z czasem zaoferowało studentom wsparcie doradców zawodowych oraz uruchomiło Klub Absolwenta WSP TWP, rozszerzając tym samym ofertę na Absolwentów.

Od 2013 r. ABK oferuje studentom i absolwentom pomoc i doradztwo w zakresie zakładania firmy lub organizacji pozarządowej. Osoby zainteresowane założeniem tego typu podmiotów, mogą również skorzystać z pewnej formy inkubacji organizacji przez Biuro, co pozwoli im rozpocząć działalność z mniejszym ryzykiem i bez ponoszenia wysokich kosztów działalności.

Mimo, że działalność biura w chwili obecnej jest nierozerwalnie związana z działalnością naszego Projektu, biuro będzie kontynuowało swoją aktywność po jego zakończeniu.

Wszystkie osoby zainteresowane działalnością ABK w WSP TWP w Warszawie, powinny zgłaszać się do biur ABK na poszczególnych Wydziałach.

Oczywiście działalność Biur jest współfinansowana z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


16:22, przedsiebiorczauczelnia
Link Komentarze (1) »
wtorek, 16 kwietnia 2013
Platforma e-learningowa

W ramach swoich działań wdrożyliśmyplatformę e-learningową, która wykorzystywana jest w systemie Kształcenia na Odległość (KnO) WSP TWP w Warszawie.

Przeznaczyliśmy ponad 9 500 000 zł na zbudowanie w pełni funkcjonalnej platformy e learningowej.
Dzięki tak dużym środkom stworzono ponad 4000 godzin zelektronizowanych materiałów dydaktycznych (kontentów) do wykorzystania na platformie e-learningowej w ramach systemu Kształcenia na Odległość. Prace nad platformą będą kontynuowane po zakończeniu Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” w sierpniu 2013r.


czwartek, 21 lutego 2013
Zakończyliśmy bezpłatne kursy ECDL w sześciu miastach

Zakończylismy nabór na kursy komputerowe ECDL współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i realizowane w Wydziałach Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.

W chwili obecnej trwają ostatnie edycje bezpłatnych kursów komputerowych ECDL organizowanych przez nasz Projekt w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie (kursy ECDL core i advanced) i w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie (kurs ECDL core).

Przez ostatnie lata organizowaliśmy kursy na poziomie podstawowym (ECDL core) i zaawansowanym (ECDL advanced) regularnie od 2008r. Kursy odbywały się w sześciu miastach w których znajdują się wydziały Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie w: Warszawie, Katowicach, Człuchowie, Olsztynie, Lublinie i Szczecinie. Do chwili obecnej z zajęć skorzystało w sumie 655 osób- 473 z kursów ECDL core i 182 z ECDL advanced.

Kursy cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem. W większych miastach jak np. Warszawa czy Katowice, zainteresowanie kursem było tak duże, że na jedno miejsce zgłaszało się 3-4 kandydatów. W trakcie ostatniej rekrutacji na kurs ECDL core w Warszawie liczba osób, które zgłosiły chęć udziału w zajęciach przekroczyła 200 na 32 wolne miejsca. Niestety z powodu ograniczonej liczby miejsc nie byliśmy w stanie zapewnić udziału w zajęciach wszystkim zainteresowanym osobom.

Nabór na kursy realizowane na wydziałach WSP TWP w Warszawie był otwarty. O przyjęciu na kursy na poziomie podstawowym decydowała kolejność zgłoszeń, na kursy zaawansowane- wynik testu kwalifikacyjnego.  Pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia miały osoby niepełnosprawne.

W chwili obecnej osoby niepełnosprawne mają jeszcze szansę na udział w kursach ECDL core organizowanych przez partnera Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”- Fundację Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych „Dzieci- Dzieciom”. Możliwość udziału w kursie jest jednak ograniczona tylko do osób niepełnosprawnych.


wtorek, 29 stycznia 2013
Pętle induktofoniczne w WSP TWP w Warszawie

Od lutego 2013r. w ramach realizacji naszego Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” w pięciu Wydziałach Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie będą funkcjonowały systemy wspomagające słyszenie u osób niedosłyszących. Urządzenia te, zwane pętlami induktofonicznymi, będą wykorzystywane podczas codziennej pracy ze studentami oraz podczas większych wydarzeń organizowanych na każdym z Wydziałów.

W ramach realizacji Projektu  zmodernizowano i zainstalowano pętle induktofoniczne w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie, Wydziale Nauk Społeczno - Pedagogicznych w Katowicach, Wydziale Nauk Humanistyczno - Społecznych w Olsztynie, Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie. W lutym 2013 r. zostaną one zainstalowane w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.

Pętle współpracują z większością aparatów słuchowych ułatwiając osobom niedosłyszącym lepszy odbiór dźwięków.  Ich działanie opiera się na wykorzystaniu zmiennego pola magnetycznego emitowanego przez system. Pole jest odbierane przez aparaty słuchowe, co powoduje, że dźwięki emitowane za pośrednictwem pętli są wyraźniej słyszane przez osoby korzystające z aparatów.

System szczególnie sprawdza sie podczas konferencji i wykładów, kiedy osoby niedosłyszące muszą usłyszeć głos wykładowcy, prelegenta, lektora, często zakłócany przez inne dźwięki.


wtorek, 08 stycznia 2013
Ostatni nabór na bezpłatne kursy!

Z początkiem 2013 r. (od 7.01.2013r.) rozpoczynamy ostatni nabór na kursy komputerowe ECDL w Warszawie i Człuchowie. Kurs jest współfinansowane ze środków UE.

Rekrutacja w Warszawie obejmie kurs ECDL core (podstawowy) i advanced (zaawansowany).

W Człuchowie  będzie prowadzony nabór na kurs ECDL core (podstawowy). Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny dla uczestników.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie www.pu.wsptwp.eu .

16:44, przedsiebiorczauczelnia
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 27 listopada 2012
Dlaczego studenci wybierają WSP TWP w Warszawie? Wyniki badań prowadzonych w ramach naszego Projektu.

W ramach realizacji Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia" partner Projektu, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej przeprowadziło badanie absolwentów, studentów i pracowników WSP TWP w Warszawie. Badanie pozwoliło odpowiedzieć m.in. na pytanie „dlaczego studenci wybierają studia na naszej Uczelni"?

W 2012r. Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej (PTPS) w ramach realizacji naszego Projektu, przeprowadziło badanie wśród absolwentów, studentów i pracowników WSP TWP w Warszawie. Głównym celem badania była ocena dopasowania koncepcji kształcenia Uczelni do bieżącej sytuacji na rynku pracy oraz do przewidywanych zmian. Wyniki pozwoliły określić powody dla których studenci wybierają studia w WSP TWP w Warszawie.

Zgodnie z raportem, Uczelnia jest wybierana głównie ze względu na możliwości, jakie daje w zakresie podwyższenia kwalifikacji zawodowych. Badani chwalą sobie, że dzięki studiom w WSP TWP zdobyli m.in. umiejętność pracy w zespole (66,6% wskazań), nauczyli się kreatywności i innowacyjności (49,3% wskazań), zdobyli umiejętności w zakresie wystąpień publicznych (39,9% wskazań), nauczyli się sumienności, systematyczności, odpowiedzialności (37,5% wskazań), nabyli umiejętność wyrażania myśli w mowie lub w piśmie (36,6% wskazań), elastyczności (35,7%) i asertywności (30,9% wskazań).

Uczelnia jest wybierana również ze względu na swoją lokalizację (51,9% wskazań), ciekawą ofertę edukacyjną (50,6% wskazań), wysokość czesnego (40,5%), dobrą opinię w środowisku osób, które się z nią już spotkały (20,6% wskazań).

Poniżej prezentujemy kilka wybranych wypowiedzi studentów na temat powodów, dla których zdecydowali się na studia w WSP TWP w Warszawie:

„Ja z kolei z polecenia trafiłem do tej szkoły. Słyszałem kilka dobrych opinii od znajomych i poszedłem"-  student WSP TWP w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Lublinie.

„W moim przypadku również wybrałam uczelnię z polecenia. Szwagierka tutaj studiowała pedagogikę resocjalizacyjną. Ukończyła. Chwaliła sobie. Też nie ukrywam, że porównywałam oferty i ta wydawała mi się atrakcyjna, miała ten kierunek, którego szukałam i potrzebowałam, czyli pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną. I z tego względu wybrałam tę uczelnię"- studentka WSP TWP w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie.

„A mnie namówił kolega. I nie żałuję. A że interesuję się trochę polityką i stosunkami międzynarodowymi, to poszedłem..." student WSP TWP w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie.

Na wybór WSP TWP w Warszawie wpływ ma również prestiż wykładowców akademickich , którzy wykładają zarówno w WSP TWP w Warszawie jak i w uczelniach publicznych.

W opracowaniu wyników badań można też przeczytać, iż „[...]znaczna część badanych absolwentów ponownie wybrałaby WSP TWP na swoją uczelnię. Należą do nich przede wszystkim badani absolwenci z WZ ze Szczecina oraz WNSP z Katowic oraz część badanych z WZ z Lublina, zaznaczają jednak, że może zmieniliby kierunek studiów". 


wtorek, 30 października 2012
„Dzień Pracy i Edukacji” w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie

W sobotę 17 listopada 2012 r. już trzeci raz z rzędu w Wydziale Nauk Społecznych WSP TWP w Warszawie Akademickie Biuro Karier działajace w ramach naszego projektu, organizuje „Dzień Pracy i Edukacji”.

W ramach imprezy studenci i absolwenci Uczelni mogą zapoznać się z ofertą firm i organizacji, które zaoferują im praktyki, staże, oferty pracy oraz szkoleń.

Oczywiście zachęcamy do udziału również osoby z poza Uczelni.
wtorek, 11 września 2012
Bezpłatny kurs „Zostań także inżynierem” w Katowicach

Kurs jest kierowany do osób pracujących lub poszukujących zatrudnienia w firmach, w których wymagane jest posługiwanie się współczesnymi technikami modelowania konstrukcji, analizą jakościową i ilościową procesów technologicznych.

Celem kursu jest podwyższenie poziomu kompetencji słuchaczy do podejmowania dalszej aktywności edukacyjnej i zawodowej oraz jakości kształcenia zawodowego, a także podniesienie pewności siebie i samoakceptacji, przygotowanie do aktywnego poszukiwanie zatrudnienia.

W programie w prowadzenie do zagadnień projektowania, kształcenie umiejętności posługiwania się środkami informatycznymi, korzystanie z oprogramowania, zastosowanie matematyki wyższej w zagadnieniach technicznych, zapoznanie z technikami, analizą
i projektowaniem systemów.

Program kursu:

  1. Elementy logiki
  2. Elementy matematyki wyższej
  3. Zastosowanie oprogramowania w symulacji układów cyfrowych
  4. Elementy programowania komputerów
  5. Narzędzia wspomagające pracę zespołów projektowych 
  6. Techniki wytwarzania oprogramowania
  7. Analiza i projektowanie systemów (CAD/CAM, AutoCAD)

Kurs rozpocznie się od 2 października 2012r. Rekrutacja rozpocznie się od 10.09.2012r. i będzie trwała do 21.09.2012r. 

Zgłoszenia na kurs będą przyjmowane po rozpoczęciu naboru. Dokumenty napływające przed lub po terminie naboru nie będą brane pod uwagę.

Każdy Beneficjent Projektu, może skorzystać tylko z jednego kursu realizowanego w jego ramach. Osoby, które brały udział w innych kursach organizowanych przez Projekt nie mogą wziąć udziału w tej edycji kursu.

Zajęcia odbywają się na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.

Pełen harmonogram kursu jest dostępny TUTAJ.

Do udziału w kursie w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby niepełnosprawne.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach, powinny wypełnić kwestionariusz i przesłać go na numer faksu 32 258 27 06 lub adres e-mail katowice@wsptwp.eu.  

Kwestionariusze można też składać bezpośrednio w dziekanacie Wydziału Nauk Społeczno- Pedagogicznych w Katowicach, ul.Katowicka 27, 40-173 Katowice.


czwartek, 23 sierpnia 2012
Kolejna edycja kursów ECDL core i advenced

Zapraszamy na rozpoczynający się we wrześniu 2012 r. w Olsztynie i Warszawie  kurs Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych na poziomie zaawansowanym (ECDL advanced) oraz w Warszawie  kurs Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych na poziomie podstawowym (ECDL core). Kursy oczywiście są współfinansowane z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dlatego udział w kursie dla wszystkich uczestników jest bezpłatny.

Szczegóły można znaleźć na naszej stronie pu.wsptwp.eu.


piątek, 20 lipca 2012
Ostatnia szansa na bezpłatne kursy

W ramach naszego projektu jeszcze tylko przez najbliższy rok będzie prowadził bezpłatne kursy i szkolenia. Jest to ostatnia szansa dla osób, które nie miały okazji skorzystać z oferty Projektu.

-W najbliższym czasie, w sierpniu 2012 r. uruchomiony zostanie nabór na kurs komputerowy na poziomie zaawansowanym, organizowany w Warszawie i Olsztynie - mówi Małgorzata Kucharczyk asystentka koordynatorki projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”- kolejny nabór będzie prowadzony w połowie września br. na kurs „Zostań także inżynierem” w Katowicach. Na początku 2013r. rozpoczniemy rekrutację  na ostatnie edycje kursu komputerowego na poziomie podstawowym w Warszawie i Katowicach, oraz kursu na poziomie zawansowanym, który odbędzie się tylko w Katowicach. Jesienią 2012 roku i na wiosnę 2013 r.  nasz partner, Fundacja Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych „Dzieci –Dzieciom” zorganizuje dwie ostatnie edycje dofinansowanego  kursu komputerowego skierowanego do osób niepełnosprawnych. Są to ostatnie edycje kursów, organizowanych w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”Informacje na temat dokładnych terminów kursów organizowanych przez projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia” znajdą się na stronie internetowej projektu www.pu.wsptwp.eu oraz stronie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie www.wsptwp.eu. Strony internetowe są przez nas na bieżąco aktualizowane, więc osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o uważne ich śledzenie.

O przyjęciu na bezpłatne kursy komputerowe na poziomie podstawowym, kursy „Zostań także inżynierem” oraz zajęcia realizowane przez partnera projektu decyduje kolejność zgłoszeń. O przyjęciu na kurs komputerowy na poziomie zaawansowanym decyduje wynik testu kwalifikacyjnego.

Zgłoszenia na kurs przyjmowane są po rozpoczęciu naboru i osoby, które zgłoszą się przed terminem otwarcia bądź po zamknięciu rekrutacji, nie będą brane pod uwagę.. Szczególnie gorąco zachęcamy do udziału w zajęciach osoby niepełnosprawne.


 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 6