Blog > Komentarze do wpisu
Wyniki ankiet oceniających kurs ECDL. Ocena efektów projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”.

 

 

Od czasu rozpoczęcia naszego projektu nasz partner Fundacja Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych Dzieci-Dzieciom w Nadliwiu (FAEDN) zrealizowała dla nas siedem edycji kursu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Od początku trwania projektu z zajęć oferowanych we współpracy z FAEDN skorzystało ponad 80 osób niepełnosprawnych.

Kurs organizowany we współpracy z Fundacją, w odróżnieniu od innych kursów oferowanych w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia" jest kursem skierowanym tylko do osób niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają się w ośrodku należącym do FAEDN i mają formę stacjonarną tj. osoby niepełnosprawne są kwaterowane w ośrodku, dzięki czemu mogą uczestniczyć w zajęciach od rana do wieczora przez 24 dni kursu.

W trakcie turnusu wśród uczestników kursu przeprowadzane są trzy ankiety ewaluacyjne. Celem ankiet jest określenie poziomu zadowolenia wśród uczestników zajęć oraz ich postępów edukacyjnych. Dotychczas przeprowadzone ankiety wskazują na wysoki poziom zadowolenia uczestników.

Zajęcia ECDL w ramach kursu zostały przez wszystkich uczestników ocenione „dobrze" i „bardzo dobrze".

Uczestnicy jednomyślnie ocenili pozytywnie termin egzaminów (pytanie „Czy egzaminy z modułów szkolenia przeprowadzano w odpowiednich dla Państwa terminach?").

-Uczestnicy wysoko oceniają zajęcia realizowane w Fundacji- mówi Anna Mazur specjalistka ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie „Przedsiębiorcza Uczelnia"- Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których Uczestnicy zgłaszają uwagi dotyczące kursu, wówczas staramy się podjąć działania zaradcze mające na celu poprawę jakości oferowanego wsparcia. Mamy nadzieję, że kolejne turnusy będą równie pozytywnie oceniane przez uczestników oraz, że właściwie wykorzystamy wszystkie cenne uwagi, które nasi kursanci przekazują nam osobiście i za pośrednictwem ankiet.  

Osoby zainteresowane wynikami ankiet ewaluacyjnych wszystkich kursów prowadzonych przez projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia", mogą się z nimi zapoznać na stronie internetowej Projektu www.pu.wsptwp.eu , dział „Ewaluacja".

Przypominamy, że nasz projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


 

 

środa, 27 czerwca 2012, przedsiebiorczauczelnia

Polecane wpisy

Komentarze
2018/08/29 10:25:09
a czy taki [a="www.wszib.edu.pl/ecdl_podstawowy/]ECDL kurs[/a] pomoże mi w znalezieniu pracy biurowej ? Na jakiej zasadzie to działa jest płatne ?