Blog > Komentarze do wpisu
Wyniki badań absolwentów studiów podyplomowych
W ramach naszego projektu przeprowadziliśmy badanie losów absolwentów naszych bezpłatnych studiów podyplomowych współfinansowanych z środków Unii Europejskiej. Studia były realizowane przez nas od 2008 r. do końca 2011 r.

Od 2008r. do 2011r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie oferowała udział w 22 specjalnościach dwu- i trzysemestralnych bezpłatnych studiów podyplomowych. Studia były współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do końca października 2011r. studia podyplomowe na kierunkach oferowanych w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia" ukończyło 1059 osób.

Po zakończeniu studiów, w okresie od 1 do 30 listopada 2011r. przeprowadzono badanie losów absolwentów studiów. W badaniu wzięły udział 172 osoby.

Celem badania było poznanie i opisanie losów absolwentów, określenie poziomu konkurencyjności uczestników projektu na rynku pracy, ich kompetencji zawodowych i samooceny.  Wyniki badania ankietowego posłużyły również do oceny, jakości obsługi administracyjnej oraz zaplecza technicznego WSP TWP w Warszawie.

Po zakończeniu studiów aż 51% badanych wysoko oceniło swoją konkurencyjność na rynku pracy. Z badania wynika również, że przed rozpoczęciem studiów jedynie 26% osób tak wysoko oceniało swoją konkurencyjność.

Ponad ¼ badanych (28%) przyznała, że ukończenie studiów przyczyniło się do pozytywnej zmiany ich sytuacji zawodowej. Studia pozwoliły 23% badanych na zmianę stanowiska pracy, 21% badanych na zmianę miejsca pracy, 12% badanych otrzymało podwyżkę a 10% awans.

Udział w bezpłatnych studiach podyplomowych w 88% przypadków pozwolił uczestnikom i uczestniczkom w uaktualnieniu i utrwaleniu wiedzy oraz umiejętności. 69% absolwentów wskazało, że udział w studiach pozwolił im na zwiększenie umiejętności praktycznych, a 51% przyznało, że pozwolił im wyjaśnić bieżące problemy, z jakimi spotykają się w pracy zawodowej. Również w 51% przypadków badani wskazali, że udział w projekcie pozwolił im zdobyć nowe kontakty zawodowe.

Ponad 70% badanych stwierdziło, że sprzęt taki jak komputery czy rzutniki oferowane przez WSP TWP w Warszawie jest dobrej jakości i był wykorzystywany przez wykładowców podczas zajęć.

Aż 46% badanych korzystających z bezpłatnych studiów podyplomowych oceniło, że Uczelnia oferuje studia wysokiej jakości (odpowiedzi „renomowana Uczelnia świadcząca usługi edukacyjne wysokiej jakości" i „mało znana Uczelnia świadcząca usługi wysokiej jakości").

Blisko 80% badanych (odpowiedzi „zdecydowanie tak" i „raczej tak") wskazało, że poleciłoby studia w WSP TWP rodzinie i znajomym a 60% respondentów wskazało, że są dumnie ze studiowania na uczelni.

Uczestnicy studiów zadeklarowali, że po zakończeniu studiów śledzą informacje na temat nowych kursów i szkoleń oferowanych przez WSP TWP w Warszawie.

Projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


wtorek, 14 lutego 2012, przedsiebiorczauczelnia

Polecane wpisy