Blog > Komentarze do wpisu
Projekt w liczbach

7168 godzin to średni czas pracy, jaki poświecił każdy z członków zespołu projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” na realizację zadań swoich zadań[1]. Sam projekt w ramach WSP TWP w Warszawie funkcjonuje od 1.07.2008r., czyli od blisko 1295 dni, czyli 31080 godzin. Tak długi czas współpracy wpłynął na całkowitą integrację projektu z uczelnią i jest to dobry moment na podsumowanie projektu w liczbach.

 

Realizacja projektu

 

1 to chronologiczne miejsce projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” pośród wszystkich dużych projektów realizowanych w WSP TWP. „Przedsiębiorcza Uczelnia” była pierwszym projektem realizowanym w WSP TWP w Warszawie, który dostał bardzo wysokie dofinansowanie - 27 385 008 zł i 80 gr.

 

13 764 553,12 zł to pieniądze, które już zostały wydane od lipca 2008r. do listopada 2011r. z środków publicznych w ramach dotacji przeznaczonej na projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”.  Środki te od samego początku służą wzmocnieniu WSP TWP w Warszawie.

 

71,6% tyle procent całej sumy dofinansowania zostało rozliczone w ramach projektu. Zespół realizujący projekt stoi przed niełatwym zadanie rozliczenia dalszych 28,4% do końca okresu realizacji projektu -sierpnia 2013r. W kolejnych miesiącach funkcjonowania projektu środki zostaną przeznaczone m.in. na modernizację wydziałów w celu ich przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych, bezpłatne szkolenia, płatne staże i praktyki itp.

 

0 to ilość trudności, na które w natknął się projekt zgodnie z danymi z ostatniego w 2011r. wniosku o płatność.

 

60% pracowników biura projektu dochowało się lub dochowa się dziecka. W 2011r. w zespole projektowym dziecko urodziło się dwóm naszym koleżankom, a w 2012r. dziecka oczekują kolejne trzy.

 

Beneficjenci

 

2974 osób rozpoczęło udział w projekcie od początku jego realizacji. Spośród wszystkich tych osób zaledwie 68 przerwało swój udział w projekcie. Liczba ta jest niewielka w stosunku do osób, które ukończyły projekt i których było aż 2811 osób. Jest to suma wszystkich osób, które uczestniczyły w kursach, szkoleniach, praktykach, stażach, wolontariacie, wyjazdach studyjnych.

 

943 to ilość osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, którym projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia” pomógł podnieść kwalifikacje. Z oferty projektu skorzystało również 2031 osób zatrudnionych.

 

711 to ilość osób z grup, w których najtrudniej jest znaleźć pracę, czyli osoby w wieku 15-24 lata i 55-64 lata, które skorzystały z projektu. Pomoc, której udzieliła tym osobom WSP TWP w Warszawie za pośrednictwem projektu, zapewniła im uzyskanie nowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami.

 

119,09% osób w stosunku do zakładanej na początku projektu liczby ukończyło bezpłatne, dwusemestralne studia podyplomowe. Blisko 1/5 uczestników więcej niż zakładanych wskazuje na duży sukces tej oferty projektu. Sporym zainteresowaniem cieszyły się również bezpłatne trzysemestralne studia podyplomowe. W przypadku tego zadania z zajęć skorzystało 111,7% osób w stosunku do pierwotnych szacunków czyli aż 11,7% więcej niż zakładano na początku realizacji projektu.

                                                                                                                                                                          

21 specjalności studiów podyplomowych zostało zaoferowanych w ramach projektu. W ofercie znalazły się studia podyplomowe z zakresu:

 • E-nauczyciel – reinżynieria kompetencji
 • Edukacja i resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie
 • EFS a gospodarka społeczna
 • Gospodarka społeczna
 • Komunikacja w biznesie
 • Lobbing polityczny
 • Marketing polityczny i integracja społeczna
 • Metody i techniki aktywnej polityki integracyjnej
 • Nowe zarządzanie i public governance
 • Opieka nad małym dzieckiem w rodzinie
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Organizacja turystyki szkolnej
 • Patologie społeczne i profilaktyka społeczna
 • Pośrednictwo pracy
 • Praca z rodziną i w placówkach socjalizacyjnych
 • Samorząd terytorialny
 • Socjoterapia
 • Społecznie odpowiedzialny biznes
 • Społeczno-polityczne problemy wielokulturowości
 • Szkolny doradca zawodowy
 • Wychowanie przedszkolne

 

6 to ilość kursów zaoferowanych w ramach projektu osobom z poza uczelni. W ofercie zajęć znalazły się zajęcia z zakresu:

 • Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) poziom podstawowy i zaawansowany
 • Matematyka w naukach społecznych
 • Technologie informacyjne i edukacja multimedialna
 • Zostań także inżynierem
 • Gender Mainstreaming
 • Kompetencje multimedialne i komunikacja interpersonalna

 

10 tyle grup utworzyli pracownicy naszej uczelni (wykładowcy i kadra zarządzająca) WSP TWP w Warszawie, którzy skorzystali z kursów podnoszących ich kompetencje w zakresie:

 

 • Zastosowania technologii informatycznych w dydaktyce i badaniach naukowych
 • Trener ECDL
 • Podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej Uczelni w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych
 • Podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej Uczelni w zakresie technologii informacyjnej.
 • Podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej Uczelni w zakresie PRINCE 2 foundation i practicioner

 

We wszystkich tych szkoleniach wzięło w sumie udział 64 pracowników.

 

53,72% z 5000 to procentowy odsetek kontentów e-learningowych (wykładów w formie elektronicznej, umieszczonych na platformie e-learningowej), które do listopada 2011r. zostały przygotowane w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”. Wykłady mają formę nagrań wideo jak i opracowań tekstowych oraz multimedialnych. Wszystkie osoby chętne zapraszamy do zapoznania się z wersją testową platformy. Dane są dostępne na stronie uczelni www.wsptwp.eu w zakładce „e-learning”.

 

20 osób będących pracownikami dydaktycznymi uczelni otrzyma do końca działania projektu, czyli do końca siepania 2013r. stypendia naukowe. 

 

100% ze 100 programów nauczania oferowanych przez WSP TWP w Warszawie zostało w ramach projektu przeanalizowane pod kątem ich przydatności dla potrzeb rynku pracy. Analiza była prowadzenia w celu zapewnienia takiej poprawy już funkcjonujących programów nauczania w WSP TWP w Warszawie, aby studenci opuszczający mury uczelni w jak najwyższym stopniu spełniali wymagania stawiane im przez rynek pracy.

 

566 osób ukończyło staże i praktyki realizowane w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”. Dla 64 z tych osób staże i praktyki trwały ponad 3 miesiące. Staże i praktyki oferowane są studentom za pośrednictwem Akademickiego Biura Karier naszej uczelni, które również w ramach projektu udzieliło wsparcia w postaci doradztwa zawodowego 126 osobom.

 

Co dalej?

 

21315,27 zł to średnia ilość pieniędzy, którą projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia” musi wydać dziennie do swojego końca, czyli w ciągu najbliższych 562 dni, które pozostało do zakończenia jego realizacji.

 

3192 godziny musi do końca projektu średnio przepracować każdy z pracowników do końca projektu.

Choć praca nie jest łatwa, to wiemy, że poświęcony czas i środki przysłużyły się wszystkim pracownikom WSP TWP w Warszawie.

Projekt jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.[1] Licząc od 1.07.2008r. do godziny 8:10 rano 17.01.2012r. Wyliczenia oczywiście nie obejmują przerw obiadowych ;)


piątek, 20 stycznia 2012, przedsiebiorczauczelnia

Polecane wpisy