Blog > Komentarze do wpisu
Badanie pracodawców

Akademickie Biuro Karier WSP TWP w Warszawie (ABK) w ramach naszego projektu prowadzi badanie preferencji zawodowych pracodawców wobec przyszłych pracowników.


Badania będą trwały do końca 2011r. Na chwilę obecną wstępnie zostały już przygotowane informacje dotyczące oczekiwań pracodawców wobec potencjalnych pracowników (absolwentów kierunków humanistycznych), ich kwalifikacji zawodowych i kompetencji.
Badanie miało formę ankiet oraz wywiadów otwartych, wzięło w nich udział 113 pracodawców z całej polski (głównie woj. mazowieckie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, lubelskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie).


Wśród kompetencji, które pracodawcy wskazują, jako ważne u kandydatów do pracy są umiejętności pracy zespołowej, wykształcenie, dyspozycyjność i mobilność, znajomość branży, języków obcych oraz obsługi komputera. Mniej ważne są umiejętność obsługi urządzeń biurowych i prawo jazdy.


Zdaniem pracodawców cennymi cechami, którymi charakteryzują się absolwenci są: chęć podnoszeni kwalifikacji, dyspozycyjność i pracowitość. Wady absolwentów to, zdaniem pracodawców, brak odpowiedzialności, motywacji do pracy, mobilności, radzenia sobie ze stresem, kreatywności i innowacyjności. Pożądaną cechą wśród absolwentów jest również doświadczenie zawodowe.


Wyniki badań pozwalają określić, jakie kompetencje powinna kształtować u studentów WSP TWP w Warszawie chcąc zapewnić im łatwiejszy start na rynku pracy.


Po zakończeniu wszystkich badań opublikujemy pełną informację na temat wyników na naszej stronie www.pu.wsptwp.eu.


środa, 07 grudnia 2011, przedsiebiorczauczelnia

Polecane wpisy