Blog > Komentarze do wpisu
Studia bez barier

W czerwcu i lipcu ruszają modernizacje w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie oraz Wydziale Nauk Społeczno- Pedagogicznych w Katowicach WSP TWP w Warszawie. Zmiany mają na celu przystosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych szczególnie poprzez budowę wind, podjazdów, przystosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Proces dostosowania infrastruktury dla osób niepełnosprawnych na Wydziałach w Warszawie, Katowicach, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Wałbrzychu i Człuchowie rozpoczął się już w roku 2009, zakupiono odpowiednie ławki i krzesła, pomoce i narzędzia dydaktyczne wraz z oprogramowaniem, które wspomagają studenta w edukacji.

-Niepełnosprawność nie może oznaczać braku dostępu do wiedzy – mówi Andrzej Gajek dyrektor Wydziału Zamiejscowego w Człuchowie- Niepełnosprawni studenci mogą liczyć na daleko idące wsparcie między innymi bezpłatnie udostępniane narzędzia i pomoce naukowe, stypendia specjalne. Metody i formy studiowania dobierane są w zależności od indywidualnych potrzeb konkretnego studenta. Działania nasze są o tyle istotne, że w tej części regionu Polski brakuje Uczelni  zapewniających takie warunki  przez co stajemy się ośrodkiem dającym szansę podjęcia studiów przez osoby z niepełnosprawnością ruchową, słuchową czy niedowidzenia. 

Przystosowanie infrastruktury wydziałów Uczelni, udostępnienie specjalistycznych pomocy dydaktycznych i przystosowanie sal stanowi jeden z wielu elementów, dzięki którym WSP TWP wychodzi na przeciw potrzebom osób niepełnosprawnych. Poza dostosowaniem infrastruktury Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie dostosowuje również formy kształcenia pod kątem osób niepełnosprawnych mających utrudniony dostęp do tradycyjnej edukacji. Od kilku lat Uczelnia oferuje Kształcenie na Odległość dzięki, któremu  studenci mający problemy z regularnym uczęszczaniem na zajęcia mogą uczyć się w domu.

Przystosowanie wydziałów dla potrzeb osób niepełnosprawnych jest realizowane w oparciu o Projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


środa, 14 lipca 2010, przedsiebiorczauczelnia

Polecane wpisy