Blog > Komentarze do wpisu
„Rynek pracy otwarty dla wszystkich”- bezpłatna publikacja

We wtorek 22 czerwca 2010r. w WSP TWP w Warszawie odbędzie się prezentacja publikacji pt. „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. Spotkanie ma na celu przybliżenie problemów społecznych  omówionych w książce. Imprezę poprowadzi dziennikarz TVP Krzysztof Ziemiec.

W 2009r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie odbyła się konferencja naukowa, której celem było omówienie kwestii problemów społecznych obecnych na rynku pracy. Konferencja stała się inspiracją do wydania w czerwcu 2010r. książki pt.  „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”.

Publikacja przypomina problematykę omawianą podczas ubiegłorocznego spotkania.              Wśród poruszanych w książce tematów znalazły się kwestie związane z problemem bezrobocia, równouprawnieniem płci, sytuacją osób niepełnosprawnych na rynku pracy, wykorzystaniem środków z UE. Ponadto książka zawiera zagadnienia związane z podjęciem aktywności zawodowej, tj. tworzenie dokumentów aplikacyjnych, opracowanie biznesplanu, procedura zakładania działalności gospodarczej, stowarzyszenia czy fundacji oraz zapoznaje czytelnika z kodeksem pracy.

- Konferencja z przed roku miała na celu omówienie na forum publicznym najważniejszych zagadnień związanych z zjawiskami ostatnich lat na rynku pracy- mówi Magdalena Zawal z Akademickiego Biura Karier, będącego organizatorem konferencji w 2009r. - wydanie publikacji ma na celu zebranie porad dla osób, które przygotowują się do podjęcia pierwszych kroków na rynku pracy. Poradnik kierowany jest głównie do studentów i absolwentów, ale zachęcamy by sięgnęli po niego także uczniowie, pracodawcy czy reprezentanci instytucji państwowych i społecznych. Wydając książkę mamy nadzieję, dotrzeć do szerokiego grona odbiorców dlatego dystrybuujemy ją bezpłatnie!

Spotkanie na temat książki i poruszanych w niej problemów odbędzie się we wtorek 22 czerwca o godzinie 17:00 w Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie przy ul. Urbanistów 3.

Podczas spotkania wszystkie osoby chętne będą mogły zapoznać się z publikacją.

Wydarzenie ma formę otwartą dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Impreza jest realizowana przez  Projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia” współfinansowany przez Unię Europejką w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


piątek, 11 czerwca 2010, przedsiebiorczauczelnia

Polecane wpisy