Blog > Komentarze do wpisu
Biznesowe studia podyplomowe z doświadczeniem

W efekcie działań Projektu, nasza Uczelnia- WSP TWP w Warszawie zdecydowała się na otwarcie w formie komercyjnej najpopularniejszych kierunków studiów podyplomowych  realizowanych do tej pory w ramach „Przedsiębiorczej Uczelni”.

Obecnie do 26 marca trwa nabór na „Komunikacja w Biznesie” i „Społecznie Odpowiedzialny Biznes”.

Studia bazują na sprawdzonym programie studiów współfinansowanych z środków Unii Europejskiej.

Studenci obecnie studiujący na studiach z zakresu „Społecznie odpowiedzialny biznes” zapoznają się z programem obejmującym zagadnienia: 

 • Wprowadzenie do ekonomii
 • Podstawy zarządzania
 • Etyka biznesu
 • Uregulowania prawne dot. społecznie odpowiedzialnego biznesu
 • Podstawy marketingu
 • Rozwój filantropii w Polsce i na świecie
 • Prawo pracy
 • Zarządzanie projektem
 • Główne kwestie społeczne w Polsce i programy ich niwelowania
 • Marketing społeczny
 • Marketing zaangażowany społecznie
 • Nadzór korporacyjny
 • Kodeksy etyczne i ich prawne aspekty
 • Rynek inwestycji odpowiedzialnych społecznie
 • Standardy i wskaźniki odpowiedzialnego biznesu

Studenci studiujący na studiach z zakresu „Komunikacja w biznesie” zapoznają się z programem obejmującym zagadnienia: 

 • Wprowadzenie do analizy dyskursu
 • Funkcje komunikacyjne (pismo/mowa)
 • Doktryny i szkoły nurtów komunikacyjnych
 • Różnice językowe, pragmatyczne i międzykulturowe (pismo i mowa)
 • Aspekty werbalne, parawerbalne i niewerbalne komunikacji międzyludzkiej
 • Pragmatyka tekstu
 • Reprezentacja tekstu i sensu ukrytego w tekście
 • Komunikacja a kontekst
 • Struktura dyskursu (pismo/ mowa)
 • Sztuka perswazji
 • Analiza sytuacji konfliktowych
 • Sztuka negocjacji i mediacji
 • Interakcja a komunikacja
 • Język i władza
 • Tworzenie a odbiór komunikatów językowych
 • Polifonia w dyskursie
 • Trening umiejętności komunikacyjnych
 • Zachowania emotywne w komunikacji językowej

Koszt studiów to 3 200 zł.

Limit przyjęć na oba kierunki wynosi 30 osób. Chcąc się zakwalifikować na zajęcia kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjata lub magistra).

Studia są prowadzone w Warszawie w Wydziale Nauk Społecznych WSP TWP.


środa, 17 marca 2010, przedsiebiorczauczelnia

Polecane wpisy