Blog > Komentarze do wpisu
Wyrównanie szans kobiet w miejscu pracy- kurs Gender Mainstreming

Już po raz drugi zapraszamy Państwa na bezpłatny kurs Gender Mainstreaming. Kurs rozpoczyna się w październiku 2009r., a jego celem jest przekazanie kolejnej grupie uczestników uczestnikom wiedzy o tym jak dbać o równy status płci w firmach. Zajęcia są realizowane w oparciu o nasz Projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie jest przeznaczone głównie dla osób prowadzących własne firmy oraz osób z otoczenia pracodawców, głównie pracowników działów kadr, HR ect.

Absolwent/absolwentka kursu zostanż wyposażeni w wiedzę z obszaru równości płci w ujęciu organizacyjnym i biznesowym, pozwalającą na prowadzenie w swojej firmie polityki równych szans. Z planem zajęć można zapoznać się tutaj.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną trenerkę- Ewę Rutkowską z fundacji Feminoteka. Kurs obejmie 20 godzin zajęć realizowanych w przez dwa dni. Z zajęć będzie mogło skorzystać 60 osób podzielonych na 4 piętnastoosobowe grupy. Kurs obejmie 20 godzin zajęć realizowanych w przez 2 dni. Z zajęć będzie mogło skorzystać 60 osób podzielonych na 4 piętnastoosobowe grupy. Każdy uczestnik /uczestniczka może wybrać jeden z czterech terminów zjazdów, wedle swoich możliwości czasowych Terminy zjazdów są dostępne tutaj .

Rekrutacja na kurs trwa do końca września 2009r. Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach, powinny wypełnić kwestionariusz i załączyć do niegokserokopię dowodu osobistego oraz zaświadczenie potwierdzające, że osoba biorąca udział w kursie jest pracodawcą, przedsiębiorcą lub ma wpływ na politykę zatrudnienia w firmie. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie dokumenty wystarczy nam przesłać faksem na numer 022 822 10 58 lub mailem na adres przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu.

Więcej informacji na temat kursu w biurze Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”- udziela Katarzyna Grewińska tel. 022 822 10 58.


piątek, 28 sierpnia 2009, przedsiebiorczauczelnia

Polecane wpisy