Blog > Komentarze do wpisu
„Rynek pracy otwarty dla wszystkich”- podsumowanie konferencji

W piątek 26.06.2009r. zorganizowaliśmy seminarium naukowe pt. „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. Seminarium było organizowane w oparciu o nasz Projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na konferencji pojawiło się blisko 50 gości, którym prelegenci zaprezentowali 9 referatów.

Wśród prelegentów znaleźli się:

-Ewa Rutkowska mówiąca o problemie polityki równouprawnienia płci- Gender Mainstreaming;

-Pavlina Suchankova, która omówiła problem sytuacji osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy;

- Sylwia Maksim- Wójcicka opowiedziała o szansach i możliwości tworzonych przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) w latach 2007-2013;

- Marta Lewandowska przeprowadziła wykład z zakresu ekonomi społecznej;

- Prof. dr hab. Michał Pindera podczas wystąpienia poruszył problem kształcenia ustawicznego w kontekście ciągłego dostosowywania umiejętności pracowników do potrzeb rynku pracy;

- Prof. dr hab. Jerzy Muszyński w swoim wystąpieniu omówił zagrożenia związane z rozwojem cywilizacji informatycznej;

- Prof. dr hab. Józef Bednarek i mgr Anna Andrzejewska opowiedzieli o zagrożeniach edukacji ustawicznej i pracy zawodowej w kontekście zagrożeń w cyberprzestrzeni;

- Anna Witkowska- Tomaszewska przedstawiła referat na temat problemów związanych z kształceniem nauczycieli w Polsce;

- dr Józef Piskorz omówił zagadnienie znaczenia nowych technologii w procesie edukacji.

Pięciogodzinna konferencja zakończyła się niewątpliwym sukcesem, co przyznali zarówno słuchacze jak i prelegenci.

Bardzo dziękujemy wszystkim obecnym za udział.

Zdjęcia z konferencji i wykład prof. dr. hab. Józefa Bednarka można obejrzeć poniżej.

Goście i prelegenci seminariumProf. dr hab. Józef Bednarek i mgr Anna Andrzejewska

Spotkanie z prasąSeminariumDziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie, prof. dr hab. Michał PinderaRektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie prof. dr hab. Julian Auleytner

 

 


czwartek, 02 lipca 2009, przedsiebiorczauczelnia

Polecane wpisy