Blog > Komentarze do wpisu
Bezpłatne studia podyplomowe

Od 1 czerwca uruchomiliśmy nabór na kolejne studia bezpłatne podyplomowe.

Studia otwieramy w Szczecinie, Warszawie, Wałbrzychu, Olsztynie, Człuchowie i Lublinie.

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

-Socjoterapia (studia trzysemestralne)

-Organizacja i zarządzanie w oświacie (studia trzysemestralne)

-Marketing polityczny i integracja społeczna (studia trzysemestralne)

-EFS a edukacja (studia dwusemestralne)

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

-E-nauczyciel- reinżynieria kompetencji (studia trzysemestralne)

-Komunikacja w biznesie (studia dwusemestralne)

Wydział Zamiejscowy w Wałbrzychu

- Patologie społeczne i profilaktyka społeczna (studia trzysemestralne)

Wydział Nauk Społeczno- Humanistycznych w Olsztynie

- Komunikacja w biznesie (studia dwusemestralne)

Wydział Zamiejscowy w Człuchowie

- Komunikacja w biznesie (studia dwusemestralne)

Wydział Zamiejscowy w Lublinie

- Opieka nad małym dzieckiem w rodzinie (studia trzysemestralne)

Studia są skierowane do wszystkich chętnych osób, które ukończyły studia wyższe czyli licencjackie lub magisterskie.

Z oferty szczególnie mogą skorzystać osoby nieaktywne zawodowo, mieszkańcy wsi i niewielkich miejscowości oraz osoby niepełnosprawne, dla których dostęp do bezpłatnej edukacji jest utrudniony.

Nabór na studia trwa od 1 czerwca 2009r. Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2009r.

W przypadku, gdy na daną specjalność zgłosi się więcej kandydatów, niż przewiduje limit przyjęć, zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

Po pozytywnym zakończeniu cyklu zajęć każdy z uczestników, otrzyma dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w studiach, powinny dokonać rejestracji poprzez Internetowy System Rekrutacji Uczelni a następnie wydrukować kwestionariusz i złożyć go wraz z odpisem lub oryginałem dyplomu ukończenia studiów, kserokopią dowodu osobistego (lub w przypadku braku dowodu- odpisu aktu urodzenia) i dwoma fotografiami w dziekanacie Wydziału.

Dodatkowo kandydaci powinni dołączyć do dokumentów zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub w przypadku osób uczących się- zaświadczenie z jednostki kształcenia. W przypadku osób nieaktywnych zawodowo- formularz dostępny.

Oczywiście studia są realizowane w oparciu o Projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”, współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


wtorek, 02 czerwca 2009, przedsiebiorczauczelnia

Polecane wpisy