Blog > Komentarze do wpisu
Powitanie

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu Projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia”. Celem Projektu jest podnoszenie potencjału dydaktycznego WSP TWP w Warszawie, jak również kwalifikacji zawodowych wszystkich obecnych, potencjalnych jak również byłych studentów Uczelni.

Nasza aktywność obejmuje swoim zakresem liczne działania - m.in. organizację bezpłatnych studiów podyplomowych i kursów, przystosowanie infrastruktury Uczelni dla potrzeb osób niepełnosprawnych a nawet realizacje zadań z zakresu nowoczesnych technologii, w postaci stworzenia nowoczesnej platformy e-learningowej.

Projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia” jest współfinansowana z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka - Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy- Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

A począwszy od dzisiejszego dnia planujemy o wszystkich prowadzonych przez nas działaniach pisać również na tym blogu.

Poniżej przedstawiamy prezentację projektu, która miała miejsce 5.03.2009r.


 

wtorek, 14 kwietnia 2009, przedsiebiorczauczelnia

Polecane wpisy