Blog > Komentarze do wpisu
Stypendia dla doktorantów

W ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” otwieramy pierwszy z czterech konkursów stypendialnych dla doktorantów. Do wygrania są pieniądze na badania naukowe. W obecnej edycji pieniądze otrzyma czwórka młodych badaczy i badaczek.

W ramach całego Projektu na stypendia dla doktorantów przeznaczamy 300 000 zł.Warunkiem rozpatrzenia wniosku o stypendium doktoranckie jest spełnienie przez kandydata następujących wymogów:  

  • pisanie pracy doktoranckiej z dziedziny gospodarki społecznej (polityka społeczna, pedagogika społeczna, praca socjalna, ekonomia społeczna),  
  • zaliczony co najmniej 2 rok studiów doktoranckich w krajowej lub zagranicznej jednostce naukowo badawczej uprawnionej do prowadzenia studiów doktoranckich,  
  • otwarty przewód doktorski (potwierdzony zaświadczeniem),  
  • pozytywna opinia promotora pracy,  
  • przygotowanie planu działania na rzecz WSP TWP;  

Dopuszcza się przyznanie stypendium doktoranckiego dla kandydata, który nie spełnia wymienionych wymogów ale w ocenie Komisji posiada znaczny dorobek naukowy lub wyróżnia się wyjątkowymi dokonaniami społecznymi.

Każdy kto spełnia powyższe wymagania powinien zapoznać się z regulaminem konkursu dostępnym TUTAJ i wypełnić kwestionariusz dostępny TUTAJ. Dokumenty należy dostarczyć do ostatniego piątku maja (29.05.2009r.) pocztą lub osobiście w biurze Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” ul. Opaczewska 42/3, 02-372 Warszawa z dopiskiem STYPENDIA.

Wszystkim chętnym życzymy powodzenia i trzymamy kciuki.


wtorek, 21 kwietnia 2009, przedsiebiorczauczelnia

Polecane wpisy